12 Mar 2018

Kontemplation

Dagens ämne berör ett av våra mystikers främsta hjälpmedel för att sätta oss i intimt samband med det högsta Kosmiska gudomliga, när vi vill utröna mest möjligt om den begäran/frågeställning vi bär med oss i vårt hjärta in i meditationen.

(Ursprung/betydelse: att beskåda, direkt se, eller uppgå i Gud, det gudomliga (och se därifrån)).

Kontemplation ska väl inte ses som ett direkt hjälpmedel eller verktyg i egentlig mening, utan snarare ett eftersträvansvärt djupare inre tillstånd som vi aktivt söker komma till, där en kunskap eller erfarenhet kan bli sedd, känd och upplevd långt förbi vad vi i vårt intellektuella och objektiva sinne kan förmå oss ta in och förstå i vardaglig mening.

Kontemplationen öppnar vi enklast upp oss för genom ett stegvist uppövande av de andra mystiska verktygen vi förfogar över, och lär oss genom Rosenkors-Ordens undervisningssystem och försorg, såsom; koncentration, affirmation, bön, reflektion, visualisering, intuition och meditation.
Regelbundet och flitigt användande av alla dessa verktyg skärper våra inre förmågor och öppnar våra sinnens känslighet för allt subtilare intryck, och gör oss samtidigt gradvis mer mogna, redo och kompetenta i att tränga allt djupare och djupare in i vår mystiska tillvaros alla plan och nivåer.

Kontemplationen kan då bli, eller vara, en välsignad nyckel som öppnar den dörr till kunskap vi vill åt, vilken meditationen och övriga verktyg fört oss fram till. Båda begreppen kontemplation och meditation ligger, för min del, väldigt nära varandra och kan understödja och hjälpa den ena fram till den andra och vice versa, beroende på vad du vill veta eller åstadkomma när du väl är i samklang med det högsta, Kosmiska-Gudomliga. En del gånger vill du kanske först kontemplera det du sedan mediterar över, och åter andra gånger kanske du vill eller behöver kontemplera det du kommit fram till med hjälp av meditationen.

Kontemplation kan vi dagligen använda oss av liksom vi dagligen reflekterar över mångahanda saker och dess tillstånd. Dock vill vi vanligen med kontemplationen komma djupare i kontakt med upplevelsen av svaret (eller svararen) snarare än svaret självt, och ur det erfarenhetsmässigt utröna mer kunskap till hjälp för vidare studium av oss själva och det Kosmiska Gudomliga.  

De allra största frågor vi kan, eller snarare bör, kontemplera över, över lång tid dessutom, är de som alla tiders mystiker, filosofer och sökande människor alltid frågat sig: vem är jag, var kommer jag ifrån, vad är min uppgift här, och vart är jag på väg osv…?

Kontemplation över dessa frågeställningar ger under tiden och över tid upphov till många svar, men även till mer frågor och frågeställningar, som i sig själva kan vara svaret eller vidare vägledning på det ena eller det andra av dem, eller så sätter den dig i förbindelse med någon som kan eller vet just det du behöver veta, vilket det gjort i mitt fall många gånger.

För mig har Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. många gånger både varit och givit svaret jag sökt genom dess blotta existens, tradition och undervisningssystem.  Och genom de mystiska verktygens praxis har jag fört mig själv till upplevelse av allt djupare svar, som fört fram djupare frågeställningar om mig och mitt varande, som lett vidare till nya nivåer av medvetande och medvetenhet inom och om mig själv.

I de fall då du behöver tekniker, metoder och energier för att hjälpa dig själv i din utveckling vill jag rekommendera ett medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. En organisation där undervisningssystemet innehåller allt du behöver för att lära och leda dig själv genom ditt liv i ljus, liv och kärlek. Titta därför gärna in på Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s  hemsida och läs mer om vad den kan göra för dig, och om tycke uppstår så ansök om medlemskap redan idag.

FRC

www.amorc.se www.amorc.no www.amorc.dk