13 Jan 2015

Andlig Alkemi - Den Inre Mästaren visar vägen

Efter de jordbundna första stegen följer de fyra andliga stegen. De tar sin början först när man gjort upp med egots begränsningar och dykt ner i det inre och där funnit den "livgivande roten". Du är redo för det andliga uppvaknandet. Mästaren visar sig när Lärjungen är redo.

Conjunction är det första steget bortom de tre första jordbundna processerna. Vi måste vara grundade i Jorden innan vi kan vakna på det Andliga planet. Vår jordbundna existens är nödvändig för vår andliga utveckling. Detta är en tanke som förkastas av många religioner, där kroppen är syndig och endast den gudomliga själen ren. Den andliga Alkemin lär att "som ovan, så nedan" - vi är ett. Det finns ingen synd, bara okunskap och lärdom. I Conjunction strålar vårt tidigare arbete samman: Egot har reducerats till aska, våra känslor har integrerats och accepterats utan egots påverkan, vi har upptäckt det som är värdefullt i livet och har släppt det som inte har något värde. Vi är nu redo att möta Vår Inre Mästare. Vi är redo för det Heliga Bröllopet. Conjunction är förknippat med hjärtchakrat. Det Heliga Bröllopet innebär att du är i harmoni med dig själv - att du älskar dig själv, accepterar den du är och att du älskar Livet. Det är dags att kunna skratta åt sig själv.

Fermentation kan vara ett steg som det är svårt att gå vidare till. Du befinner dig i harmoni med dig själv och världen, vad mer kan du önska? Egot säger till dig igen, att det bästa är att bibehålla status quo. Själens mörka natt väntar dig - igen. Den här gången har du dock något vid din sida. Något som sporrar dig, hjälper dig vidare när du återigen måste dyka djupt ner i ditt undermedvetna för att frambringa den livgivande roten. Du ser på alla dina fel och brister utan att döma, utan att tycka synd om dig själv, utan att misstolka den process som är i full gång. Du inser att druvorna måste ruttna och jäsa innan du kan brygga vinet som är Livets Vatten. Det är inte vid slutet av regnbågen som skatten finns, det är på vägen över den.

Distillation är den process som leder till det tillstånd där vi är i denna värld men inte av denna värld. Vi mognar i våra tankar och känslor, så att vi kan förena oss med det kollektiva medvetandet. Vi vandrar i båda världarna samtidigt, förandligade. Våra tankar och känslor är i harmoni med det Kosmiska. De två trianglarna har äntligen strålat samman, och vi är Ett. Egot kontrollerar oss inte längre, och vår enda önskan är att verka för mänsklighetens bästa.

Coagulation är slutet - och början. Du har nått ditt mål, och insett att målet aldrig var att bli illuminerad. Målet är att minnas din innersta natur. Din kropp av Ljus är fulländad, och de Vises Sten har skapats. Du har nått Kronan och vet att det som är Ovan också är Nedan, och att det Nedan också är som det Ovan. Allt är Ett. Allt är Gud. Detta var en kort introduktion i den Andliga alkemin, vill du läsa mer om den traditionella Alkemin, kan du gå in på: Alkemi och alkemister på vår hemsida. Tyvärr finns bara texten på svenska.

Den alkymiske prosess

OBS: Bilden tillhör Dennis William Hauck och är färglagd av honom.

soror Claire B