19 Jul 2017

​Affirmera Mera…positivt!

Under Rosenkorsstudiernas och vår personliga utvecklings gång lär vi oss progressivt att vara mer och mer återhållsamma och aktsamma med våra tankar och känslor, då vi lärt och vet att de är grunden till att skapa vår personliga verklighet på den nivå vi befinner oss på för tillfället, och därför istället låta vår högre vilja styra dem in på ädlare och mer upphöjda områden och ämnen, successivt mer ego/jagavskalande.

I det innehållsrika studiematerialet från Rosenkors Orden medföljer förslag på tankesätt, tekniker och metoder som vi kan ta i bruk när vi stundom fastnar i det yttre livets alla göromål, eller våra tankars ofta alltsför ihållande vanemönster. En välkänd och beprövad metod för att skapa ett positivare tanke och känsloklimat är att använda affirmationer, vilket betyder ’försäkran, befästa eller bekräfta’ i meningen att skapa det tillstånd som vi önskar eller eftersöker.

Affirmationer fungerar på flera sätt och på flera nivåer samtidigt. På den yttre nivån kan den liknas vid att lära sig ett mantra som till en början ska tygla och lära in nya tankespår, för att över tid byta ut djupt liggande och oönskade vanemönster mot positiva sådana. På en djupare eller högre nivå uttalar vi endast det som för vår högsta del redan är i alla aspekter, som vi av någon anledning vill belysa och lyfta fram till en ytligare nivå.

Att använda affirmationer som metod är både välkänt och populärt sedan många år och belyses flitigt i moderna självhjälpsböcker angående positivt tänkande. Områden och ämnen där affirmationer är användbara och hjälpsamma är oändliga. Vad som är mindre belyst är att du redan nu använder affirmationer i dina vardagliga tankegångar, både positiva, neutrala och negativa sådana. Ända sedan födseln har du programmerats till att använda affirmationer som påståenden, bedömning och värdering för allt som du möter i ditt liv, vilka numera ligger som pågående program i det undermedvetna.

Exempel på undermedvetna negativa affirmationer kan vara ”jag är inte tillräcklig”, ”jag är ful”, ”jag är för tjock”, ”det här klarar jag aldrig” osv, osv, osv, osv. Listan på negativa affirmationer kan göras nästan hur lång som helst och vitsen med att belysa detta ämne och område är att det går att använda till din egen fördel i takt med att du blir mer och mer medveten. Vanliga exempel på positiva affirmationer eller eftertraktade affirmationer kanske brukar låta som följer: ”jag är rik”, ”jag är vacker”, ”jag lyckas med allt jag gör”, ”jag har alltid turen på min sida”, ”jag är lycklig” osv, osv.

Konsten att lyckas med sina affirmationer är att välja ut orden efter sin egen begränsning och att inte hävda eller framtvinga för stora fram-steg på en gång. Exempelvis om du är sjuk och vill bli frisk kanske affirmationen ”jag är frisk” ligger för långt ifrån vad ditt trosystem är villigt att släppa igenom till det undermedvetna, och då istället skapa ett större motstånd mot den förändring som du söker skapa. En omformulering kan istället låta ”jag blir friskare och friskare för varje dag som går”, vilket blir mindre utmanande för det undermedvetna och mottages därför lättare.

Ett annat vanligt exempel, för många som ofta misslyckas, är att för en tjock person säga ”jag är smal”, ”jag är normalviktig” eller ”jag är strålande lätt och vacker” fastän denne inte tror eller kan ta till sig det inuti. En försiktigare affirmation kan då vara ”min vikt normaliseras varefter jag lär mig mer om mig själv och min hälsa” eller ”det blir lättare att bli lättare för varje ny dag som går”.

Som exemplen visar är det viktigt att komma fram till så väl formulerade påståenden som möjligt, som dels stämmer överens med var du kommer ifrån och vart du nu vill. Det kan krävas att du får prova dig fram åtskilliga gånger med många olika ord och fraser, som gör att det skapas en känsla av sanning inuti som därifrån leder dig vidare till önskad utkomst. Att affirmera bör i början göras med en stor portion energi, entusiasm och regelbundenhet. För säkerställande av framgång med bästa resultat bör visionen och känslan av resultatet man vill uppnå, redan här tydligt finnas med. I början bör affirmationer tränas i ett så stilla inre tillstånd som möjligt och däri upprepas som ett mantra, om och om igen. Kanske så många gånger och så länge att du blir ett med påståendet eller affirmationen. Viktigt är också att du arbetar med en affirmation i taget, eller i alla fall att du arbetar med ett delområde i taget, för att inte förvirra det undermedvetna alltför mycket. När du blir mera van kan du pröva dig fram med olika affirmationskedjor som stödjer varandra och gör effekten starkare och snabbare fungerande.

Inom Rosenkors-Ordens undervisningssystem lär du mer om det subjektiva, objektiva medvetandet, och det undermedvetna och många sätt på hur du kan få fram det bästa ur ditt själv in i ditt liv.

I de fall då du behöver tekniker, metoder och energier för att hjälpa dig själv i din utveckling vill jag rekommendera ett medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. En organisation där undervisningssystemet innehåller allt du behöver för att lära och leda dig själv genom ditt liv i ljus, liv och kärlek. Titta därför gärna in på Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.’s hemsida och läs mer om vad den kan göra för dig, och om tycke uppstår så ansök om medlemskap redan idag.

F.R.C.