24 Feb 2015

Välj dina strider med omsorg

Det här är en populär fras inom föräldraterapin, men den är lika viktig för att uppnå ett tillfredsställande liv. Med den menas att tillvaron är fylld av tillfällen då man kan välja mellan att göra en stor sak av något eller att helt enkelt låta det vara, medveten om att det inte spelar någon större roll. Om du väljer dina strider med omsorg kommer du att vara långt mer effektiv när det gäller att vinna dem som verkligen betyder något.

Det kommer naturligtvis att finnas tillfällen när man vill eller måste argumentera, konfrontera eller till och med slåss för något man tror på. Men många människor argumenterar, konfronterar och slåss för nästan vad som helst, vilket förvandlar deras liv till en ändlös rad av strider över egentligen "småsaker". En sådan tillvaro bär på så mycket frustration att man förlorar greppet om vad som är verkligt viktigt. Den minsta misshällighet eller käpp i hjulet kan förvandlas till en avgörande händelse om ditt mål (medvetet eller omedvetet) är att få allt att verka till din favör.

Enligt min mening är det här inget annat än ett recept på olycka och frustration. Sanningen är den att livet sällan är exakt som man vill ha det och att andra människor ofta handlar annorlunda än man skulle vilja. I varje givet ögonblick finns det aspekter av livet man tycker om och sådana man inte tycker om. Det kommer alltid att finnas människor som inte håller med en, människor som gör saker annorlunda än man själv och sådant som inte fungerar. Om man kämpar emot dessa livets principer, får man ägna merparten av sin tid åt att utkämpa strider.

Ett mer fredligt sätt att leva är att medvetet bestämma vilka strider som är värda att utkämpa och vilka som det är bättre att hålla sig utanför. Om inte ditt primära mål är att få allt att fungera som du har tänkt dig, utan snarare att leva ett någorlunda stressfritt liv, kommer du att märka att de flesta strider lockar dig bort från dina mest stillsamma känslor.

Är det verkligen så viktigt att du bevisar för din partner att du har rätt och han eller hon har fel? Eller att du konfronterar någon helt enkelt därför att det tycks som om han eller hon har begått ett smärre misstag? Är det så viktigt för dig vilken restaurang ni går på eller vilken film ni ser att det är värt att gräla om? Är en liten repa på din bil värd ett skadeståndskrav i rätten? Måste det faktum att din granne vägrar parkera sin bil någon annanstans på gatan ältas vid middagsbordet?

Dessa och tusentals andra småsaker är vad människor ägnar sina liv åt att strida om. Ta en titt på din egen lista. Om den ser ut som min en gång gjorde bör du kanske göra en ny bedömning av vad du vill prioritera. Om du inte vill hetsa upp dig över småsaker, är det ytterst viktigt att du väljer dina strider klokt. Om du gör det kommer det en dag när du nästan aldrig tycker att du behöver strida överhuvudtaget.

Frater Gradarius