06 Mar 2015

Fama Fraternitatis – et 400 år gammelt manifest som rommer en skatt for dagens åndelige søkere

Den 6.-8.mars arrangeres et Fama Fraternitatis-seminar ved Storlosjen i Onsala. Seminaret inngår i Academia Rosae Crucis – en seminarvirksomhet som videreformidler Rosenkors-Ordenens muntlige visdomstradisjon til Rosenkorsere i Skandinavia.

Rosenkors-Ordenen i Skandinavia fører videre en seminartradisjon som er gitt navnet Academia Rosae Crucis. Formålet med seminarene – som er reservert for medlemmer av Ordenen – er å formidle de dypere aspektene ved Rosenkors-filosofien, hvilket tilhører det som benevnes «den muntlige tradisjonen». Det vil si en form for viten og visdom som føres videre fra «innviet til neofytt», «fra hjerte til hjerte».

Academia Rosae Crucis viderefører på denne måten mer enn bare teoretisk kunnskap og intellektuell viten. Seminarene formidler en opplevelse der hjertets intelligens i høyeste grad er med.

Helgen den 6.-8. mars er det Rosenkors-manifestet fra 1614, Fama Fraternitatis, som er tema for Academia ved Storlosjen i Onsala. Fama Fraternitatis berører selve hjertet i Rosenkors-tradisjonen på en helt spesiell måte. Seminaret tar for seg manifestet fra et historisk perspektiv, men legger framfor alt vekt ved en esoterisk tolkning av dets budskap og dette budskapets gyldighet for deltageren her og nå i dennes mystiske søken. Helgen taler til både hjerte og sinn gjennom foredrag, meditasjon, ritualer – og selvsagt til slutt: innvielse i symbolikkens dypeste mysterium.

Rosenkors-manifestet Fama Fraternitatis finnes i norsk oversettelse i boken «Tre Rosenkors-manifest fra 1600-tallet» som kan kjøpes fra Espace Forlag. Alle de tre Rosenkors-manifestene rommer et tidløst budskap som bringer deg i berøring med Rosenkors-tradisjonens innerste mystikk – en underjordisk åre av visdom og viten som kan veilede deg til enda dypere innsikt og forståelse av deg selv og Skapelsen, av mikrokosmos og makrokosmos og den alkymiske prosess som leder fram til åndelig gull. I høst planlegger Academia Rosae Crucis et seminar bygget på Det Kymiske Bryllup.

2014 markerte den internasjonale Rosenkors-Ordenen AMORC 400-årsjubileet for Fama Fraternitatis med utgivelsen av et nytt manifest: Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis - finnes oversatt til dansk, norsk og svensk). Denne appell for åndelighet, humanisme og økologi ble offentliggjort og tilgjengelig over hele verden på over 15 forskjellige språk den 6. januar det året. Det nye manifestet viser hvordan Rosenkors-tradisjonen fortsetter sitt arbeid med å bidra til en øket bevissthet om de viktigste verdiene for menneskeheten. Disse verdiene er og forblir universelle og innenfor Rosenkors-Ordenen representeres de av de dypt symbolladede ordene Lys, Liv og Kjærlighet.

Fama-seminaret denne helgen er fulltegnet og vi ønsker alle deltagere varmt velkommen!