18 Jun 2018

Intuisjon

Å skrive om intuisjon er egentlig ikke lett, det blir som å skrape litt i overflaten. Mange interessante studier er gjort opp gjennom tidene og flere kjente personligheter som: Platon, Kant, Einstein og Jung, har skrevet om intuisjon, bare for å nevne noen.

Ordet intuisjon stammer fra det latinske ordet intueri, som betyr noe slikt som: å vurdere, å se inn i, å ha en innsikt i eller å granske. Det kan oppleves som at man har en umiddelbar innsikt eller forståelse av noe, uten helt å skjønne hvor det kommer fra. Platon prøver i sin bok ”Republic” å definere intuisjon som: Det er en grunnleggende kapasitet ved mennesket til å kunne forstå den sanne natur av virkeligheten. Nettopp her ligger en kilde til forståelse av intuisjonen. For hva er egentlig den sanne natur av virkeligheten? Det vi ser eller det vi senser? De bildene der trenger ikke å stemme overens.

Når man handler intuitivt så er det noe man bare gjør, man får det for seg at det er noe man må gjøre. Man skjønner ikke sammenhengen, ser ikke grunnen til at man gjør tingene, man bare handler. Det er som å følge magefølelsen. Det føles riktig der og da, selv om det kan virke rart. Så viser det seg i ettertid at det man gjorde var riktig. Man får den typiske AHA opplevelsen. Da kan man sette det hele inn i en rekke, der brikkene i et puslespill faller på plass. Løsningene kommer til deg og man aner ikke hvorfor og hvorfra.

Forleden fikk jeg det for meg at jeg skulle kjøpe noe til en på jobben. Som tenkt så gjort. Den lille oppmerksomheten ble satt på vedkommendes arbeidsplass. To dager etter tikker det inn en sms på mobilen min. Vedkommende kollega takket for omtanken da hennes far plutselig var blitt alvorlig syk og var nå innlagt på sykehuset. Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg plutselig fikk det for meg å kjøpe denne lille oppmerksomheten, jeg bare gjorde det. Jeg har i ettertid undret meg over hva det var jeg fikk en følelse av.

Intuisjon kan oppleves som en følelse, man har en følelse av noe, men klarer kanskje ikke helt å sette ord på hva. Det kan oppleves som en tanke som kommer som lyn fra klar himmel. Det er som en taus kunnskap som kommer til oss. Den opplevelsen man har av det man måtte motta er høyst individuell og vi tolker den ut fra vårt ståsted og ut fra våre ulike personlige filtre. Man kan plutselig finne gode løsninger på problemer eller beslutning i vanskelige saker. Det er som en indre evne til å forstå eller vite noe umiddelbart, uten å ha hatt noen form for bevisst resonnement. Man kan kanskje si at det er en form for instrument man bruker til å styre med, der kartet og kunnskapen skapes i nuet, gitt ut ifra de situasjoner man måtte stå ovenfor til enhver tid. En viktig ting er å kunne stole på intuisjonen og agere etter den, det kan spare oss for mye ekstra arbeide.

Det er ofte sansene våre som fanger opp det man kan oppleve som en intuisjon, kanskje et forvarsel om noe. Det er noe man fanger opp i det man ikke ser med det blotte øye, eller hører direkte, det ligger på en måte i feltet over eller utenfor en selv. Et godt bilde på dette må være når en dråpe treffet vannet, så brer ringene seg utover og det er de ringene vi fanger opp som vibrasjoner. Det er nærmest som om man har en innebygget radar i underbevisstheten, som mottar signaler fra miljøet rundt oss.

I dagens samfunn utsettes en for mange ulike påvirkninger, påvirkninger som kan virke som ”støy”, noe som kan medføre at slike signaler fra vårt miljø, kan ha vanskelig med å nå frem til oss. De kan oppleves som så svake at man kanskje bare overser dem, man legger ikke merke til dem i en ellers hektisk hverdag. Støybildet vi omgir oss med er blitt ganske komplekst etter som samfunnet har utviklet seg. Nettopp i dagens samfunn er det spesielt viktig å oppøve intuisjonen, for å kunne skille ekte informasjon fra uønsket støy. Nettopp i omtale av dagens samfunn vil Albert Einsteins ord om intuisjon passe godt inn: Det intuitive sinn er en hellig gave, der det rasjonelle sinn er en trofast tjener. Vi har skapt et samfunn som ærer tjeneren og har glemt gaven.

I Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C. lærer en flere ulike teknikker, som kan være med på å øke evnen av intuisjon. I denne sammenheng vil jeg nevne to viktige øvelser: Meditasjon og kontemplasjon. Begge er de med på å senke stressnivået, slik at man roer sinnet for å kunne åpne seg mer mot underbevisstheten, man søker innover.

Det finnes mange ulike teknikker man kan lære for å oppøve intuisjonen sin og å lære seg å stole på den. Gjennom dette arbeidet vil man finne de teknikker som passer en selv best. Det handler om bevisstgjøring og øvelse. Det er som å oppøve en ferdighet, der øvelse gjør mester.

For meg blir det å være intuitiv det samme som å være i forkant av ting eller hendelser. Man har lyttet til det indre, man har vært tro mot en selv.

Jeg vil avslutte med noen ord fra Steve Jobs: Ha mot til å følge ditt hjerte og din intuisjon, alt annet kommer i annen rekke.