Ansökan om medlemskap
i Rosenkors-Orden AMORC

Vi bjuder in dig till ett fascinerande studium av livets och naturens universella lagar – och av dig själv. Som medlem får du tillgång till ett veckobaserat studiematerial med fördjupande kunskaper i filosofi, livsfrågor och personlig andlig utveckling. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och genomför betalningen av medlemsavgiften. Du hör omedelbart ifrån oss och vi kontaktar dig personligen om det skulle uppstå några frågor.


Jag fick kännedom om Rosenkors-Orden AMORC genom (sätt gärna flera kryss):


Dina lämnade personuppgifter används enbart inom Rosenkors-Ordens verksamhet och enligt riktlinjer som skyddar medlemmens integritet. Genom din ansökan godkänner du att vi använder dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap.


Medlemskap betalas med månatliga eller årsvisa prenumerationer för vilka en representation av dina kortuppgifter måste sparas hos Rosenkors-Orden.


Vad kostar det att vara medlem i AMORC?

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften dras från ditt betalkort månads- eller årsvis så länge du önskar vara medlem. Årsavgift är något rimligare. Ungdoms- och åldersrabatter ges automatiskt i överensstämmelse med din ålder.

De ekonomiska medlen används uteslutande till organisationens administration. Enligt Ordens riktlinjer hålls medlemsavgifterna så låga som möjligt, så att så många som möjligt kan få ta del av denna visdomskälla.

Gällande medlemsavgifter och rabatter
  • Månadsavgift: 215 SEK – dras från ditt kort varje månad dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
  • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) – dras från ditt kort dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
  • Ungdomsrabatt för dig under 25:
    Månadsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
  • Åldersrabatt för dig över 65:
    Månadsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Avgifter anges i SEK eftersom organisationens bank är svensk. För dig med annan valuta räknas beloppet automatiskt om till din valuta.)