Søknad om medlemskap
i Rosenkors-Ordenen AMORC

Vi inviterer deg til å ta del i et fascinerende studium av naturens universelle lover – og deg selv. Som medlem får du tilgang til ukentlige studier med fordypning i filosofi, livsspørsmål og personlig utvikling. Send inn søknadsskjemaet og gjennomfør betaling av medlemsavgiften. Du hører fra oss umiddelbart og vi tar direkte kontakt med deg om det skulle oppstå spørsmål.


Jeg fikk kjennskap til Rosenkors-Ordenen AMORC gjennom (du kan sette flere kryss):


Personopplysningene du gir, brukes kun innenfor Rosenkors-Ordenen og i samsvar med retningslinjer som verner din integritet. Når du søker om medlemskap godkjenner du at vi bruker dine personopplysninger innenfor disse rammene.


Medlemskap betales med et abonnement for en måned eller et år av gangen. Kortopplysningene lagres hos vår leverandør av betalingstjenester (Stripe) så lenge abonnementet løper. Rosenkors-Ordenens administrasjon har ikke tilgang til disse opplysningene.


Hva koster det å være medlem i Rosenkors-Ordenen AMORC?

Aktivitetene finansieres av medlemskontingent. Medlemsavgiften vil bli betalt på forhånd så lenge du ønsker å være medlem. Du velger om du vil betale månedlig eller årlig når du registrerer kortet ditt for betaling. Årsavgiften er litt mer fornuftig. Ungdoms- og aldersrabatter gis automatisk i henhold til alderen din.

De økonomiske ressursene brukes utelukkende til organiseringens administrasjon. I henhold til ordens retningslinjer holdes medlemsavgifter så lave som mulig, slik at så mange som mulig kan få tilgang til denne visdomskilden.

Gjeldende medlemsavgifter og rabatter
  • Månedlig avgift: 215 SEK – trekkes fra kortet ditt hver måned dagen etter at gebyret utløper (så lenge du ønsker å forbli medlem).
  • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) - vil bli trukket fra kortet ditt dagen etter at gebyret er utløpt (så lenge du ønsker å forbli medlem).
  • Ungdomsrabatt for deg under 25 år:
    Månedsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
  • Aldersrabatt over 65 år:
    Månedsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Gebyrene er oppgitt i SEK fordi organisasjonens bank er svensk. For deg med annen valuta blir beløpet automatisk konvertert til valutaen din.)