17 May 2017

​Ritualer och Tempel symbolik. "Steget in i RCU 2017"

Symbolik i Templet och under ritualerna skall hjälpa oss att komma i kontakt med vår gudomliga natur. Man brukar säga att symboler talar till oss, genom reflektion och tankar, den förnimmelse eller känsla de ger oss och de dörrar de öppnar inom oss.

När det gäller att förstå kroppen som tempelsymbolik så blir det kanske lite svårare att greppa.

Jag hörde en gång en man svara på frågan om hur han mådde trots sin stigande ålder: "Jo, det är bra, svarade han, kroppen hänger med som en resväska man måste ta med sig. Vissa dagar känns den tyngre än andra".

Visst, kroppen kan kännas som något man behöver dra med sig, lyfta upp på morgonen och få igång.

Som liten flicka önskade jag starkt att bara vara en idé, en tanke som kunde sväva runt viktlös. Att vara meningsfull men utan kroppens gränser.

Men vi är här på Jorden i en förkroppsligad form, och vi skall uppleva kroppen som det fantastiska verktyg det är och hur den tjänar som korset för vår blommande ros.

Som unika varelser och med olika fysiska förutsättningar kan vi alltid ta hjälp av visualiseringsförmågan för att kompensera för våra fysiska begränsningar.

Vi förbereder oss inför inträdet i det Tempel-rum som har gjorts i ordning av tjänstemännen för den heliga sammankomsten. Innan vi träder in i Templet för en Convocation uttalas orden som låter oss veta i vilken sinnesstämning vi bör inträda i ett Tempel. På samma sätt som rummet skall upphöjas till en annan vibrationsnivå, gör vi vår kropp till en helig plats för det gudomliga inom oss.

Att dricka vatten är en symbol för att rena sig.

När vi stiger in i Templet är det en symbol för vår bekräftelse och beslutsamhet att börja vår vandring för att möta vår inre Mästare.

Varje gång vi träder in i Templet så återupplivar vi detta löfte.

Att gå är en alldaglig och mekanisk rörelse som man knappast tänker på, men den blir full av symbolik när vi kopplar den till Rosenkors-filosofin.

Inne i Templet kan du uppleva att dina steg känns annorlunda än normalt, att dina fötter verkar instabila eller till och med att de inte lyder dig och har sin egen vilja så att du knappt kan ta dig fram som du brukar. Att gå blir plötsligt något annat än normalt, och så är det med det mesta inne i Templet, det får en ny innebörd, en ny dimension.

Kanske kommer du att ta dina första steg i Templet under detta RCU?

Vare sig detta blir dina första steg eller inte inne i Templet, gå med denna speciella symbolik i tankarna: att du går från den fysiska världen in i en större dimension för att du har engagerat dig på din inre resa och önskar tjäna dina medmänniskor.

Många flera symboler finns att upptäcka och fördjupa sig i. Välkommen att kliva in i årets RCU symbolvärld!