12 Apr 2017

​Om enkle (?) symboler

Vi mennesker kan ha en tendens til å foretrekke de kompliserte bildene – de virker ved første øyekast mer utfordrende, mer avanserte og mer sofistikerte – slik vi liker å se oss selv!

Det enkle avskrives lett som noe banalt, lite utviklet og kanskje til og med litt barnslig! Så feil går det an å ta. Når det gjelder symboler er det ofte de enkleste som er vanskeligst tilgjengelige – mest utfordrende å fatte dybden i og vanskeligst å klare å få tak på de multiple lagene av forståelses-modeller.La oss se på det tilsynelatende minst kompliserte av alle symboler – Punktet.

Altet. Summa summarum. Opprinnelsen. Gud… Enkelt?

La oss så utvide perspektivet og gi bildet en dimensjon til ved å omgi punktet med et annet ”enkelt” symbol – Sirkelen. (illustrasjons-forslag: punkt omgitt av sirkel) Skaperen omgitt av sin fullendte skapelse. Den kosmiske evighet og uendelighet. Du selv i din fullkomne bestemmelse med gudsgnisten i ditt sentrum. Symbolet for rent gull.. Heller ikke så enkelt, eller hva?

La oss så ta et steg til og forestille oss at punktet omgitt av sirkelen egentlig er et tre-dimensjonalt bilde: En trakt sett rett ovenfra der vi ser punktet i midten som et lyspunkt i enden av en lang tunnell, der det fra den ytre randen lansomt smalner av innover til det møtes i et enkelt punkt i det uendelige.. Et bilde som kan sammenlignes med en gammeldags basun eller en tradisjonell neverlur.

Det bringer oss til et velkjent symbol i Rosenkors-tradisjonen - den såkaldte Famas Trompet - hentet blant annet fra 1600-tallets berømte Rosenkors-manifest Fama Fraternitatis.

Dette symbolske musikkinstrumentet kan ses på både som et medium og et redskap til å formidle – ja, utrope med fanfare - de evige sannheter til en trengende verden. En kanal for å kalle Menneskeheten sammen for å ”lytte til Lyset”.

Så har vi med ett et kraftfullt – men meget enkelt - symbol på Vårt hjertes Gud som formidleren av Lys og inspirasjon. Ut fra opprinnelsens sentrum både i oss selv og i Kosmos. Til vår egen bevissthet og til den trengende Menneskehet. Vi blir selv Famas Trompet.