12 Nov 2015

Kultur er at give følelser og handlingsevner

"Kultur er at give, ikke at give ting, men at give følelser og handlingsevner."
-Wikipedia

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.'s lære bygger på fire vigtige ben for menneskelig udfoldelse: videnskab, filosofi, mystik og kultur. Filosofi har vi allerede lavet en note om her på Facebook. Denne gang vil vi tale om kultur.

Kultur er et fænomen, der dækker over mange ting. Det stammer fra det latinske ord cultura, som betyder det dyrkede (på svensk: odla). Begrebet kan føres tilbage til romerne, og dengang blev det forstået som menneskets planlagte dyrkning af jorden kontra naturen.

I dag bruges kulturbegrebet på tre måder: dannelsesbegreb, samfundskultur og organisationskultur. Sådan bruges det også af Rosenkors-Ordenen, som også bruger begrebet på en mere individuel måde.

Ordenens lære gives til de studerende, for at de selv kan opleve og få deres egne erfaringer ved at skabe kontakt med det kosmiske og ikke mindst med deres sjælspersonlighed eller indre mester. Studier i ordenens lære udvikler det enkelte individ, som opfordres til at gå ud i verden med sine erfaringer og virke til verdens bedste efter sin forståelse og erfaring.

Studierne samt de erfaringer og mystiske oplevelser, som studierne fører til, skal udtrykkes i verden - i en eller anden form. Deraf vokser kulturelle udtryksformer - kunst, teater, film, musik, litteratur..... Mystiske oplevelser er svære at udtrykke i ord. Derfor udtrykkes de ofte i malerkunst og musik.

For mig kan en mystisk oplevelse være, at jeg i dagligdags hændelser genkender et af de mønstre, som universet og livet udtrykker sig igennem. Følsomhed over for disse mønstre bliver gerne udtrykt i teaterstykker, opera og litteratur. For rosenkorseren er kulturen en måde at udtrykke sin egen forståelse af skabelsen.

Rosenkorserne transmuterer deres forståelse af verden, samfundet og mennesket undervejs i deres studier. Vi får en større forståelse for nogle kosmiske sammenhænge. Større forståelse er med til at gøre os mere rummelige og accepterende over for andre menneskers forståelse af verden. Rosenkorsere er med til at skabe et mere rummeligt samfund funderet på gensidig forståelse. Rosenkorseres forståelse påvirker kulturen det sted, de lever, så det bliver lidt bedre end før.

Menneskelige kultur er også måden, vi omgås hinanden på. I menneskelige kulturer viser vi respekt over for hinanden gennem adfærd og handling. I mødet med et andet menneske viser man respekt ved at bruge hans/hendes kulturelle adfærd. Viser man således, at man har sat sig ind i den andens kultur, føler han/hun sig værdsat og vil gengælde din respekt på sin måde - og det er en "gave". Når mønsteret er gensidigt, er det kultur udtrykt i handling.

Rosenkors-Ordenens lære giver sine studerende en dybere forståelse for menneskelig forskellighed. Vi lærer, at det er op til den enkelte at udvikle OG gennem sine handlinger udtrykke sin forståelse i verden for at skabe den nødvendige harmoni mennesker imellem.

RC webbgalleri Salon Rose Croix

Kultur er en af de fire vigtige ben, for det er den vej, vi viser vores forståelse af det, vi har lært. Kunst er også en kulturel udtryksmåde. I Skandinavien har vi mange medlemmer, som laver kunst. I 1892 skabte franskmanden Joséphin Péladan Salon Rose Croix i Paris med det formål at vise kunst, som udtrykte kunstnerens åndelige inspiration. Denne tradition blev taget op af den skandinaviske storloge i 1990 som galleri ved Rosenkors-Ordenens sammenkomster. Siden er det blevet til et virtuelt galleri, som alle kan besøge. Besøg siden her: Salon Rose Croix og se på kunst inspireret af medlemmernes studier.

Du kan få mere viden om Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. og om, hvordan ordenen hjælper vores studerende til at opnå kontakt med deres sjælspersonlighed eller indre mester. Kontakten til sjælspersonligheden/den indre mester giver os den viden, vi har brug for til at skabe den erfaring, der er nødvendig for at udtrykke vores eget individuelle kulturtræk - det individuelle kulturtræk, som er med til at skabe en bedre verden.