08 Oct 2015

Den Høyeste Storlosjens årsmøte 5.-8. oktober i Domaine Rosicrucienne, Lachute, Canada

Rosenkors-Ordenen AMORC er delt inn i språkområder. Et definert språkområde administreres av det som kalles en Storlosje. Hver Storlosje ledes av en Stormester som er medlem av det internasjonale styret som kalles Den høyeste storlosjen. Henger du med?

Hvert år samles Den høyeste storlosjens delegater til årsmøte – normalt i Lachute utenfor Montreal i Canada, der Den franske storlosjen har et retreatsenter. Den høyeste storlosjen ledes av en Imperator. Både Imperator og Stormestre velges for fem år av gangen.Utføres arbeidet på en tilfredsstillende måte, er det vanlig med gjenvalg. Dette internasjonale styret består i dag av 15 delegater, inklusive Imperator og en særskilt representant for Afrika som ikke har noen Storlosje (Afrika er delt mellom de engelske, franske, portugisiske og spansktalende Storlosjene).

Det var de tørre faktaene. Nå er vi samlet til møte! Det er en gruppe engasjerte og reflekterte Rosenkorsere som har valgt å sette av en stor del av sin tid til å arbeide for en organisasjon som har ett hovedmål: på sin måte å bidra til den menneskelige bevissthetens evolusjon. Med «vår måte» menes videreføringen av eldgammel visdomstradisjon med røtter tilbake til antikkens egyptiske mysterieskoler. Ifølge Rosenkors-Ordenen bygger denne tradisjonen på tre søyler: kabbala, hermetisme og gnosis. Den formidlede kunnskapen har som formål å støtte enhver tids åndelige søker i det som innenfor mystikken beskrives som menneskets store oppgave i livets skole: å lære kjenne seg selv.

Den Høyeste Storlosjen

Det er i vårt eget indre som svarene på livets mysterier finns. Det er i dypet av vårt eget vesen vi kommer i berøring med det Lys, det Liv og den Kjærlighet som er skapelsens byggesteiner. Det er i kontakten med vår innerste natur at vi finner den fred, trygghet og visdom som gjør at vi kan forvalte livet vårt på best mulig måte for oss selv, våre medmennesker og vår jord.

Den nåværende organisasjonsformen, AMORC (Den antikke, mystiske Orden av Rosenkorset), feirer 100 år i år. Jubileet ble markert med en verdenskongress i San Jose, California i sommer. Et meget vellykket arrangement med godt over 2000 medlemmer fra over 70 forskjellige land. Inspirasjonen fra denne kongressen har også preget dette årsmøtet. Det er definitivt en vital 100-åring om man ser til den framtidstro og optimisme ledelsen gir uttrykk for. Den digitale tidsalderen har gitt Ordenen mange nyttige utfordringer og initiert et fornyelsesarbeid som stadig pågår. Til disse årsmøtene utveksles ideer, erfaringer og vellykkede prosjekter deles, planer legges og beslutninger tas.

Alt arbeid tar utgangspunkt i det stadig aktuelle spørsmålet: Hvordan kan Rosenkors-tradisjonen best mulig stå til tjeneste for åndelige søkere i vår tid? Det er viktig å ha i minnet at Rosenkors-Ordenen bygger på menneskets frie tanke. Her finnes ingen ensrettethet, her er det mangfoldet som inspirerer. Derfor kan det bli ganske livlige samtaler iblant, men alltid med en dyp respekt for tradisjonen vi forvalter og for hverandre. Flertallet avgjør løsningene som velges og sammen med våre felles vedtekter føres arbeidet videre i internasjonal samstemthet.

En utfordring i våre dager er at en gammel Ordenstradisjon som vår kan virke «støvete» og ute av tid for moderne søkere. Det viser seg imidlertid at vi i vårt informasjons- og sosiale media-samfunn finner en trend som leter tilbake til den autentiske tilegnelsen av kunnskap (erfaring), mer enn bare overfladisk informasjon, samt til meningsfulle fysiske møter mennesker imellom, mer enn bare å følge virtuelle medmennesker på Internett. Her kommer vår seminarvirksomhet og rituelle møter inn, sammen med den tredje måten å formidle Rosenkors-kunnskapene på: de private hjemmestudiene.

Når møtet nå snart er avsluttet, er det med fornyet inspirasjon i bagasjen som jeg reiser hjem. Neste uke venter vårt eget årlige Storrådsmøte ved Storlosjen i Onsala der impulsen fra Den høyeste storlosjens årssamling skal føres videre til de skandinaviske landene.

På vår Facebook-side finner du min «dagbok» fra møtet, med bilder fra dette fantastiske stedet som skaper den perfekte rammen for et administrativt møte i åndelighetens tjeneste.

Dyp fred ønsker

Live Söderlund
Stormester