Udnyt hele dit potentiale

Ønsker du at:

 • Anvende dine skjulte kræfter - evner du måske ikke ved du besidder?
 • Lære at leve i harmoni med universet?
 • Bygge din egen livsfilosofi baseret på hvordan DU forstår tilværelsen?

At studere i Rosenkors-Ordenen AMORC giver dig mange muligheder. Vær med i et verdensomspændende fællesskab af kvinder og mænd. Få indblik i et studium af dig selv og livets store spørgsmål.

Vi deler interessen for en speciel filosofi, som repræsenterer en konstruktiv kraft for hverdagen og for det gode i verden. Du er velkommen.

Byggemateriale for din personlige livsfilosofi

VannliljeRosenkorsundervisningen tager dig med på en opdagelsesrejse til ofte uanede potentialer i dit indre. Med fokus på den frie tanke føres du ind i kundskaberne gennem velafprøvede metoder, teknikker, øvelser og ritualer. Du vejledes til dybe oplevelser og en berøring med en indre viden som er både ordløs og tidløs.

Den forandring du ønsker at se i verden omkring dig og i dit liv begynder i dit eget indre.

Lær at se dine muligheder. Få næring til en dybere forståelse af dig selv. Gennem inspiration og indsigt vokser livsglæden og fremtidstroen. Selverkendelse gør dig til en mere bevidst medspiller og medskaber i din egen virkelighed og i verden i øvrigt. Du bliver tryg ved dig selv og ved dine egne vurderinger.

Lyt til hvad Rosenkorsere fortæller om deres vej ind i Ordenen og hvad medlemskabet har betydet for dem.

Åben porten til en verden af visdom og fællesskab

Portal

Rosenkors-Ordenens arv af visdom og kundskab formidles gennem private studier i dit eget hjem samt ved seminarer, møder, ritualer og symbolsprog. Private studier hjemme er et fælles udgangspunkt for alle medlemmer. Medlemsmøder med ritualer, foredrag og samtaler er et tilbud for den som ønsker og har mulighed for dette.

Mød ligesindede

Medlemsmøderne finder sted både lokalt, nationalt og internationalt. Her samles vi i tolerance og respekt for hinanden.

At være åndeligt interesseret indebærer på ingen måde nogen ensretning. For Rosenkorsere er den frie tanke en forudsætning. En mangfoldighed af opfattelser er kilde til inspiration. Derfor er dette ikke et fællesskab med personfokus og gurutænkning. Uden behov for at fremhæve sig selv på bekostning af andre opstår en unik mellemmenneskelig varme og en ubetinget accept. Dette værdigrundlag efterstræbes på vores møder.

En oversigt over lokale Ordensenheder finder du nedenfor. Som medlem er du også velkommen til at deltage i nationale, skandinaviske og internationale møder. Du er også altid velkommen til at besøge Ordenens administration og Storloge i Onsala.

Danmark
Jylland og Fyn: Carli Andersen Atrium
København: H. Spencer Lewis Pronaos

Norge
Kristiansand: Agder Pronaos
Bergen: Bjørgvin Atrium
Trøndelag og Midt-Norge: Nidaros Atrium
Oslo / Akershus: Oslo Pronaos
Vestfold: Ra Atrium
Rogaland: Rogaland Pronaos
Innlandet: Rosae Atrium

Sverige
Göteborg: Göteborgs Atrium
Stockholm: Stockholm Atrium
Lund - Skåne: Studiecirkeln Fenix (Skåne)

Verdenskongress i San Jose 2015

Fra Rosenkors-Ordenens verdenskongres i San Jose,
Californien 2015

Studier som gir næring til åndelig vækst

Forelesningshefter Rosenkors-Ordenen AMORCs hjemmestudier adskiller sig fra de fleste institutionelle uddannelsessystemer ved i størst mulig grad at anvende teori og praksis, gamle mysterier og moderne videnskab samt krop og sjæl som grundlag for en subtil og dyb indre oplysning.

Undervisningen adskiller sig også ved, at processen som sættes i gang i dit indre er vigtigere end selve det teoretiske indhold.

De private studier er indelt i grader og hver studiegrad er delt ind i lektioner. Lektionerne danner grundlaget for undervisningssystemet som du kan sidde hjemme og studere. Der kræves ingen særlig uddannelse for at få fuldt udbytte af studierne.

Monografi (forelesning)

I fire korte introduktionsgrader finder du Ordenens undervisning sammenfattet i et koncentrat. Du lærer Ordenen at kende og du kan dermed afgøre om et fortsat medlemskab er foreneligt med dine interesser. Ønsker du at fortsætte bliver introduktionsperioden fulgt op af ni grader som hver har sit specielle emne.

Som medlem modtager du en ny lektion hver uge sammen med anden medlems information. Vi anbefaler, at du afsætter en til to timer ugentligt til studierne. Du kan også vælge at gå langsommere frem.

Ved en velafbalanceret kombination af videnskab, mystik og filosofi repræsenterer hver lektion et indblik i fundamentet for menneskehedens kundskab. Indenfor denne intellektuelle ramme af idéer bliver du tilbudt øvelser og eksperimenter som gradvist vil udvikle din psykiske og åndelige bevidsthed. På denne måde er det et levende studium, hvor teoretisk viden erfares gennem praktisk anvendelse.

Der findes ingen eksamen i dette studium. Livet selv er din eksaminator og du er selv din egen målestok.

Århundrer av erfaring har gjort Rosenkors-undervisningen til en nøye gjennomtenkt progresjon der teori, øvelser og opplevelser gir dybde, sammenheng og helhet.

Ritualer som giver næring for sjælen

Rosenkorstempel

Mange af Ordenens møder er rituelle og hver ny studiegrad indledes med en enkel rituel indvielse som du gennemføre hjemme hos dig selv. Ritualer understreger på en højtidelig måde vores plads i en åndelig virkelighed og markerer vigtige overgangsfaser i livet og den enkeltes udvikling.

Stemningsfulde ritualer taler til underbevidstheden gennem symbolsprog. Symboler har siden tidernes morgen været anvendt som redskab for at hjælpe den søgende med at komme i berøring med dybere lag af sin personlighed. Mystiske symboler vejleder og åbner indre døre på en personlig måde. Sætter livets aspekter ind i en større sammenhæng og anskueliggør kosmiske love og principper.

Det latinske ord ritual betyder “fastlagt orden”. Det latinske ord initiation (indvielse) betyder “begyndelse” eller “overgang”. Deltagelse i rituelle møder og indvielser er efter eget ønske og ikke nødvendigt for at komme videre i studierne.

Indblik som skaber udsyn

R+C symbolEmnerne som studeres bygger på kabbalistisk, hermetisk og gnostisk tankegang. Studierne giver dig ingen færdige svar. De hjælper dig til at finde svarene i dig selv. I samme grad som emnerne åbner dørene ind til din indre verden udvides forståelsen af den ydre verden - den helhed du lever i. Dette kaldes en åndelig alkymistisk proces og brændslet til denne proces finder du i temaer som:

Symbolik

Symboler bliver kaldt sjælens sprog. Symboler som udtryksmiddel passerer hjernens intellekt og taler til hjertets intelligens. Gennem aktiv brug og forståelse af symboler skabes en dialog mellem det ydre og det indre selv. Symboler kan på denne måde blive udgangspunkt for dyb indsigt og åndelige oplevelser.

Helbred

Helbred er meget mere end bare den fysiske krop. Rosenkors-filosofien formidler sin egen form for terapi som du enkelt kan udføre på dig selv. Denne terapi bygger på ældgamle kundskaber om vort væsens energier. Terapien er rettet mod årsager frem for symptomer. Et godt helbred tager udgangspunkt i både det fysiske, det mentale og det åndelige menneske.

Mystikerens redskaber

Alle mennesker har evner eller redskaber som ved bevidst anvendelse kan gøre tilværelsen endnu mere meningsfuld. Eksempler på sådanne redskaber er meditation, intuition og visualisering. Gennem enkle teknikker udvikles færdigheder til anvendelse af disse redskaber.

Den fysiske verden belyses gennem indblik i de principper og lovmæssigheder der ligger bag al skabelse. Her til hører mysterierne om tid og rum og forståelsen af de fem sansers begrænsninger når det gælder opfattelse af hele det vibratoriske univers vi lever i og er en del af.

Den mentale verden studeres gennem emner som tankens kraft, vilje og bevidsthed. En bevidstliggørelse af dine mentale evner udvider virkelighedsopfattelsen og giver fornyet indsigt i hvordan vi er skabere af vores egne liv.

Den åndelige verden undersøges gennem fordybelse i temaer som gudsbegrebet, sjælens eksistens, reinkarnation, aura og evner tilknyttet din åndelige natur. Her lægges der vægt på øvelser fokuseret mod fordybelse, egen erfaring og oplevelse.

Personlig frihed og eget ansvar - vejledning når du ønsker

Du kan når som helst afslutte medlemskabet. Det eneste som binder dig til AMORC er din egen interesse. Alt andet ville stride mod de principper og idealer AMORC repræsenterer.

Som nyt medlem får du tildelt en fadder, som du efter eget ønske har mulighed for at korrespondere med. Fadderen fungerer som din studievejleder.

Ordenen ønsker at støtte dig i din udvikling så langt det er muligt, men den kan selvfølgelig kun hjælpe dig med at vise vejen. Det er op til dig at vandre på den og udføre det arbejde som er nødvendigt for at opnå indre oplysning.

Ingen har nogensinde kunnet købe eller på anden måde komme hurtigt til visdom. Visdom og indsigt opnåes gennem studier, øvelser og erfaring.

Højt og lavt søgte jeg - duftede til blomst efter blomst både i øst og vest. Så dukkede AMORC op. En Orden for kvinder og mænd! Kunne medlemskab i noget så “gammelt og støvet” give næring til min åndelige længsel? Var jeg villig til at binde mig? og hvad ville det egentligt indebære? Fra fragmentarisk søgning kom jeg ind i noget som pludseligt gav helhed. Et komplet system med en målrettet og bæredygtig rød tråd, vejledning og fællesskab med ligesindede… Min forsigtige indledning er blevet til et livslangt venskab med en visdomstradition ud over det sædvanlige.
– Rachel Nielsen

Lidt fakta om medlemskab

Hver uge bliver en ny lektion gjort tilgængelig for dig i vores digitale system. Den næste lektion bliver tilgængelig en uge efter du har læst den foregående. Den maximale studiehastighed er altså en lektion om ugen. Hvis du ønsker at gå langsommere frem, kan du blot vente med at åbne den sidst modtagne lektion.

Faddere og Storloge står til din disposition for vejledning og hjælp med praktiske spørgsmål angående medlemskab og studier.

Du har adgang til lokale ordensenheder over hele verden hvor du kan opleve inspirerende samvær med ligesindede og udveksle tanker og idéer som de fælles studier skaber. Som supplement til medlemskabet i den Skandinaviske Storloge kan du, såfremt du ønsker det, blive medlem af en lokal ordensenhed og deltage i dens forskellige aktiviteter.

Du vil også modtage invitationer til Storlogens seminarer, retræter, indvielser og øvrige arrangementer. Al virksomhed har til hensigt at være en inspirationskilde for din videre personlige udvikling.

Som medlem får du adgang til medlemssiderne på denne portal, hvor du vil finde meget mere stof til både eftertanke og information.

Ved siden af kundskaben, der bliver tilgængelig via dine AMORC-studier, findes der også et udvalg af medlemstilbehør som du kan købe gennem Storlogens medlemsshop: bøger, hæfter, røgelse, rituelle artikler m.m. der kan berige dit medlemskab. Utvalget er opprettet etter medlemmenes behov og etterspørsel.

Det studiemateriale der gøres tilgængeligt for dig, er et medlemsgode. Undervisningen kan hverken købes eller sælges. Downloadet, kopieret eller udskrevet studiemateriale beholder du derfor som et lån så længe du er medlem.

Hvis du ønsker at afslutte medlemskabet, bliver du bedt om at slette downloadet, kopieret eller udskrevet studiemateriale.

En mystiker fjerner sig ikke fra virkeligheden men anvender sine kundskaber til at gå endnu mere aktivt ind i hverdagens virkelighed for at gøre en forskel - til det bedre.

Medlemsafgift

Virksomheden finansieres vha medlemsafgifter. Medlemsafgiften betales forud så længe du ønsker at være medlem. Du kan vælge om du vil betale hver måned eller årligt når du registrerer dit betalingskort. Årsafgiften er lidt lavere. Ungdoms- og aldersrabatter gives automatisk i overensstemmelse med din alder.

De økonomiske midler anvendes udelukkende til organisationens administration. Iflg Ordenens retningslinier holdes medlemsafgifterne så lave som muligt, for at så mange som muligt kan få del i denne visdomskilde.

Gældende medlemsafgifter og rabatter
 • Månedsafgift: 215 SEK – trækkes fra dit kort hver måned dagen efter at afgiften er udløbet (så længe du ønsker at være medlem).
 • Årsafgift: 2460 SEK (120 rabatt) – trækkes fra dit kort dagen efter at afgiften er udløbet (så længe du ønsker at være medlem).
 • Ungdomsrabat for dig under 25:
  Månedsafgift: 110 SEK, Årsafgift: 1290 SEK
 • Aldersrabat for dig over 65:
  Månedsafgift: 190 SEK, Årsafgift: 2160 SEK

(Gebyr er angivet i SEK, fordi organisationens bank er svensk. For dig med en anden valuta omregnes beløbet automatisk til din valuta.)

Medlemsafgiften inkluderer ikke medlemskab af en lokal enhed eller deltagelse i arrangementer. Medlemsmøder ved de lokale enheder finansieres gennem deltagerafgifter som dækker de faktiske udgifter.

Skulle din ansøgning om medlemskab af en eller anden grund ikke blive godkendt vil de afgifter du har betalt umiddelbart og fuldt ud blive refunderet.

AMORC arbejder ikke for økonomisk vinding. Ingen person eller gruppering kan drage fordel af dine indbetalinger. De økonomiske midler anvendes udelukkende til organisationens administrative gøremål. Eventuelt overskud bruges til yderligere at forbedre medlemsservicen og til videreudvikling af Ordenen til morgendagens verden.

Ifølge AMORCs internationale retningslinjer varetages og kontrolleres Den Skandinaviske Storloges bogføring af en autoriseret revisor som ikke er tilknyttet Ordenen hverken gennem medlemskab eller på anden måde.

En Rosenkorser er en sand filosof. En filosof er en som elsker visdom. Spørgsmålstegn sættes ved alt. Verden og livet er til for at blive udforsket. Med forankring i ældgammel viden åbnes dørene til fremtidens muligheder.

Ansøgning

Indsend ansøgningen, registrer dit betalingskort og vælg om du vil betale hver måned eller 1 gang om året. Betalingen sker via en sikker transaktion.

Normalt hører du fra os i løbet af et par dage efter at vi har modtaget ansøgning og betaling.

Når din ansøgning er godkendt, modtager du en bekræftelse på e-mail sammen med nødvendig information om indlogning. Et medlemskort der bekræfter dit medlemskab af Rosenkors-Ordenen AMORC sendes til din postadresse.

roseDin vej ind i fremtiden

På en måde står du nu ved en skillevej. Du skal afgøre om du skal fortsætte med at leve som du gør nu og være tilfreds med det eller om du bør søge ad en ny vej som leder til mesterskab i livet. Til fred og tilfredsstillelse i dig selv. Dette er din afgørelse. Ingen andres argumenter bør påvirke din beslutning.


Alt begynder med dig selv...


Begynd her... »