Storlogens blog

Her deler vi nyheder, kommentarer, artikler og andet som kan være af interesse for vores medlemmer og andre interesserede.

27 May 2018

Kvindelige mestre, gudinder og mystikere gennem tiden

I den mystiske og metafysiske litteratur er der få henvisninger til kvindelige mestre, dvs. kvinder, der har opnået en åndeligt oplyst tilstand. Til gengæld mangler der ikke beskrivelser af maskuline mestre gennem tiderne. Hvad skyldes så denne ”forskelsbehandling”? En grund kan være, at kvinder, i de samfund, de befandt sig i i tidligere tider, ikke har haft lige muligheder for at udtrykke eller vække sådanne åndelige egenskaber, fordi det på grund af tidens skik og brug i mange kulturer kun var tilladt mænd at optræde offentligt og forklare mystiske filosofiske eller religiøse doktriner. Og desuden fordi de fleste af de ældste hemmelige, initiatoriske skoler enten udelukkede kvinder eller ikke tillod dem at opnå højere grader af indvielse.

03 May 2018

Melencolia - symbolik i Albrecht Dürers konstverk

Som ett smakprov inför föreläsningen “Bilders bärande av kunskap” under RCU 2018 kommer här en beskrivning av några inneboende budskap som kan uttolkas ur ett känt konstverk från år 1514 - Albrecht Dürers etsning Melencolia I.

24 Apr 2018

Nye ledetråder til Det Kymiske Bryllup av Christian Rosenkreuz del 2 Det gylne skinn av soror Christine Eike

I det Kymiske Bryllup, Ordenens tredje manifest fra 1600-tallet, kan vi lese at Christian Rosenkreuz fikk tildelt det Gylne Skinn den tredje dag:

17 Apr 2018

Nye ledetråder til Det Kymiske Bryllup av Christian Rosenkreuz del 1: Den lille bok av den svarte Venus, av soror Christine Eike

I begynnelsen av det tredje Rosenkors-manifest, det Kymiske Bryllup (publisert i 1616), får Christian Rosenkreuz en innbydelse, mystisk overrakt av en kvinne.

11 Apr 2018

Tankerne i gnosticismen har mange rødder

Gnosticisme er mange ting. Gnosticisme findes i den moderne hverdag. Gnosticisme bruges og har i tusindvis af år været brugt forskelligt af forskellige kulturer. I dag finder vi derfor i gnosticismen mange kulturelle islæt; et af de ældste er dualismen, som vi kan spore tilbage til zoroasterismen fra Persien. Zoroasterisme er en af de første religioner, der har et klart skabelsesbillede med elementer fra både monoisme og dualisme.