02 Aug 2017

​Den ottefoldige renheds vej (Den Traditionelle Martinist-Orden TMO)

Gennem mine studier i den Traditionelle Martinist-Orden (TMO), blev jeg bekendt med den traditionelle ”Ottefoldige Renheds Vej”. Ren TRO, ren VILJE, Rene ORD, ren ADFÆRD, ren LEVEMÅDE, ren HANDLING, ren ERINDRING, ren MEDITATION.

Det var en meget stor mundfuld, som jeg tænkte meget over. Selvfølgelig ville jeg gerne være det hele, men hvordan og hvor skulle jeg starte. Det hele lød jo meget rigtigt, men det var jo håbløst, det var for stort.

Som søgende gennem mange år, gav jeg dog ikke op, knuden måtte løses. Første trin blev at huske de otte renheder. Jeg tog det første bogstav fra hver og dannede ordet TVOALHEM, og da opdagede jeg sammenhænget – en process. Man skal ikke tage del hele på en gang, men tage det trinvis og da gav det en hel anderledes mening.

Ren TRO: En dyb erkendelse af de kosmiske love. Univeset er mentalt. Som foroven – således forneden, som forneden – således foroven. Alt er i bevægelse – alt er vibrationer. Princippet om polaritet. Lovene om Karma og AMRA. Mine tanker, livsanskuelse og bevidsthed har ikke plads til tvivl.

Ren VILJE: Når erkendelsen er stærk, opstår en længsel efter højere bevidsthed. Min vilje blev til en beslutsomhed om at følge min overbevisning og de kosmiske love.

Rene ORD: Det talte ord indeholder stor kraft, så min tale skal afspejle min vilje og min tro. Mit sprog skal renses for negative vendinger – ingen løgn, ingen sladder og ingen ukvemsord. Fremfor alt tal positivt og fra hjertet.

Ren ADFÆRD: Min adfærd skal afspejle mine talte ord. At siger et og gør noget andet, skal ikke ramme mig. Lad min adfærd være positiv, venlig og i harmoni med min tro, vilje og tale.

Ren LEVEMÅDE: Når de første fire renheder er på plads, giver det sig selv, at man må se på hvordan man lever. Spiser jeg ”rent” – økologisk, bæredygtigt? Forurener jeg min krop med giftstoffer? Dyrker jeg nok motion? Lever jeg i harmoni med klodens resourcer? Igen – jeg tager et trin ad gangen, askese fører kun til udtørring af hjerte og krop.

Ren HANDLING: De første trin foregår (for mig) meget på de indre planer. Jeg er nu klar til at yde. Lysten til at tjene, lysten til at hjælpe andre. Vi er alle en del af denne klode, og vi har alle en forpligtigelse over for hinanden. At forstå ”tjenesten” er en indvielse i sig selv.

Ren ERINDRING: Efter nogen tid med renhed på de indre og ydre planer med ren tale og rene handlinger, har jeg en masse positive og rene erindringer. Der er ikke mere plads til negative og dårlige erindringer i mit sind.

Ren MEDITATION: For mig er den rene meditation, en meditation uden ”støj”. Det vil sige en meditation uden forstyrrende tanker. En meditation hvor der kun hersker kosmisk harmoni og stilhed.

Som jeg har oplevet den Ottefoldige Renheds Vej – og jeg påstår ikke, at jeg har nået målet ;-) – giver det mig en stor hjælp, at kunne se sammenhænget. Hvert trin er afhængig af det foregående, og hvis jeg fejler, undersøger jeg blot det foregående trin, så ligger svaret som regel der. Eksempelvis hvis jeg kommer til at tale negativt, undersøger jeg min vilje og tro – var de ikke stærke nok på det pågældende område, så må der gøres noget der.

Broder John Bent

Den Traditionelle Martinist-Orden (TMO) er en initiatorisk orden som arbejder under Rosenkors-Ordenen AMORC’s beskyttelse. Undervisningen og arbejdet i TMO bygger på Kristent mystik og Kabala med rødder tilbage i 1700-tallet.

Medlemmer af Rosenkors-Ordenen AMORC, der studerer i Tempelgraderne, kan søge om optagelse i TMO.