Manifesto Appellatio
Fraternitatis Rosae Crucis

R+C symbolDen 6 januari 2014 har ett nytt Rosenkors-manifest publicerats för alla som önskar lyssna till dess appell. Manifestet har gjorts tillgänglig på denna samma dag över hela världen på 17 olika språk och är ett upprop för andlighet, humanism och ekologi.

Forside Positio

Rosenkors-Ordens högsta ledelse meddelar:

”Detta nya manifest är en uppföljning av manifestet Positio Fraternitatis Rosae Crucis som gavs ut av AMORC år 2001. Den valda tidpunkten har att göra med markeringen av 400-årsjubileet för utgivningen av Fama Fraternitatis Rosae Crucis – därav årtalen 1614-2014 på omslaget. Det känns viktigt att vår Orden uppmärksammar detta jubileum.

Som redan omslaget visar, är Appellatio en uppmaning att inspirera omvärlden till en andlig, humanistisk och ekologisk inriktning. Av denna orsak inkluderar manifestet en del tankar som redan nämnts i Positio, men dessa påminnelser är viktiga.

Appellatio har symboliskt daterats till 6 januari 2014, Epifania [trettondag jul, epifania betyder ”framträda”], en ljusets högtid. ”

På denna sida finns Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis utlagd i pdf-format. Lasta ner den och känn dig fri att sprida den på alla de sätt du känner för. Manifestet finns även tryckt. Föredrar du manifestet i pappersform, kontakta Rosenkors-Orden. Manifestet skickas utan kostnad.

Last ned Appellatio i PDF-format »