13 Oct 2015

Sådan bliver en rosenkorser til en mystiker

En mystiker er en person, som går til virkelighedens verden på en åben og nysgerrig måde. Mystikeren er aldrig bange for at tage fejl. Tager han fejl, har han blot fået afdækket en illusion om skabelsen - opdaget endnu et aspekt af den store sandhed. For hver illusion, der afsløres, vokser mystikerens ydmyghed over, hvor meget han har lært, og hvor meget der endnu er at lære og forstå.

Tilgiv mig min generalisering. En rosenkorser er under uddannelse og får værktøjerne til at lære skabelsen og dens lovmæssigheder at kende. Mystikeren bruger værktøjerne aktivt for at opnå indsigt gennem erfaring om skabelsen og kunne forstå sin plads og opgave i skabelsen.

Forskellen på mystikeren og rosenkorseren er deres tankeverden - den måde, de tilgår virkeligheden på.

Medlemmer af Rosenkors-Ordenen må bruge titlen rosenkorser. I starten af medlemsskabet er de fleste drevet af personlig nysgerrighed og en udefinerlig fornemmelse af at mangle noget spirituelt for at føle sig hel. Vi ønsker viden og oplevelser, som bekræfter os og fortæller, at vi er gode nok. Sådan tror jeg, at alle har startet med at tænke eller føle, da de startede på deres uddannelse - på deres rejse.

Undervejs i vores uddannelse i skabelsen oplever vi fra tid til anden små glimt af forståelse. Glimtene kommer gerne, når vi er ved at opgive rejsen. De får os til at hænge ved, og langsomt udbygges og forandres vores måde at opleve virkeligheden på. Vi bliver mere taknemmelige, vi begynder at respektere andre mennesker for dem, de er, og vi lytter empatisk til det, de siger. Vi tillader os at være af en anden mening uden at skulle give vores mening og forståelse til kende. Interessante vinkler og udtalelser vækker os, og vi undersøger, om andre har en sandere forståelse af virkeligheden end den, vi selv har. Finder vi efter nøje undersøgelser, kontemplationer og meditationer, at andres sandhed ikke opleves mere sand end vores egen, lægger vi ideen til side og fortsætter med vores egen forståelse.

Opdager vi derimod, at en andens forståelse eller en del af den er mere sand, vil vi taknemmeligt implementere den i vores livsfilosofi. Vi ændrer, hvad vi skal for at kunne implementere vores nye forståelse fuldt ud. Vi justerer vores værdier, overbevisninger, tanker og følelser - helt ned på handlingsplan. Vi er og lever vores livsfilosofi.

Vi må forstå, at vejen fra almindeligt menneske med interesse for verden og dens gøremål til rosenkorser er et enormt skridt med stor betydning for det enkelte menneske. Skridtet fra rosenkorser til mystiker kommer som en snigende erkendelse, efterhånden som vi oplever følelser som taknemmelighed, omsorg, medfølelse og kærlighed i og over for bestemte personer. De er ubetingede udtryk for en dyb forståelse af skabelsen og den virkelighed, vi hver især har, og som inkluderer alt i universet - både det fysisk og psykisk sanselige i universet og fornemmelsen af at være i kontakt med de dybeste spirituelle aspekter.

Når vi som rosenkorser træder over tærsklen og bliver mystiker, hjælper vi bevidst andre i gang og inspirerer dem til at fortsætte deres vandring, uanset hvor den fører dem hen. Mystikeren ved, at vi ikke ved noget endegyldigt om noget, og har tillid til, at det, der skal formidles eller udføres, vil komme til os til rette tid.

Rosenkors-Ordenens mål er at hjælpe den enkelte fra søgende menneske under læring som rosenkorser til mystiker. Jesus citeres for at have sagt: "Du skal kende træet på dets frugt, ikke på dets udseende." Frugten er det, mystikeren giver tilbage som tak for sin indsigt i sig selv, i naturens og livets principper.

Mystikeren er et menneske på godt og ondt som arbejder med den bedste intention for at udtrykke og dele sin forståelse med andre, så de kan fortsætte deres vandring, som menneske, søgende og mystiker.

Du kan læse mere om Rosenkors-Ordenen og hvordan den kan hjælpe dig i din søgen efter en dybere forståelse for, hvem du er og for naturens orden. Følg linket som sprogligt passer dig bedst. www.amorc.dk, www.amorc.se, www.amorc.no