03 May 2018

Melencolia - symbolik i Albrecht Dürers konstverk

Som ett smakprov inför föreläsningen “Bilders bärande av kunskap” under RCU 2018 kommer här en beskrivning av några inneboende budskap som kan uttolkas ur ett känt konstverk från år 1514 - Albrecht Dürers etsning Melencolia I.

Detta är inte ett konstverk som vi kommer fördjupa oss i under RCU-helgen, men det passar bra som exempel på hur välkända konstverk kan förmedla budskap som lätt flyger betraktaren förbi. Många av den västerländska konstens mest kända verk bär på otaliga lager av information - och för den som är nyfiken och intresserad kan det räcka med att skrapa lite på ytan för att avtäcka spännande symboler.

I Albrecht Dürers Melencolia I ser vi ett praktexempel på konstens förmåga att förmedla mystik. Genom att fullkomligt dränka bilden i symboler skapar Dürer ett meditationsobjekt som inte låter sig avkodas vid första anblick. Betraktarens blick kastar sig mellan objekten för att knyta mening till framställningen, och tusentals universitetsartiklar har skrivits om detta verk i försök att avkoda dess djupare innebörd.

Melankoli som begrepp kan vara ett mentalt tillstånd men även syfta till en av de fyra människotyperna som Hippokrates kategoriserar enligt följande: kolerisk, melankolisk, flegmatisk och sangvinisk. Dessa fyra typer kopplas till läran om de fyra “humören” eller kroppsvätskorna: gul galla, svart galla, slem och blod. Dessa i sin tur kategoriseras i relation till bland annat astrologi, jordiska element och temperatur/fuktighet.

I bilden ser vi mätinstrument - ett timglas, en våg, en passare. Att balansera vätskorna i kroppen var under renässansen av yttersta vikt. Ängeln i bilden är försjunken i djupa funderingar. På sitt huvud bär hon en krans flätad av källfräne, en växt som skulle balansera hennes kalla och torra konstitution med en våt och varm influens. Saturnus dominerade i det melankoliska elementet och källfräne är även kopplad till jupiter, för att motverka saturnus dominans.

Dürer blandade in ett antal matematiska element som på olika sätt går att avkoda (för den som har kunskap och tålamod). De två mest iögonfallande är den geometriska formen kallad Dürers solida polyhedron, och rutmönstret med siffror ovanför ängelns huvud, kallad Magisk kvadrat. I Dürers kvadrat bildar samtliga rader, kolumner och diagonaler talet 34 - ofta förknippat med pragmatiskt tänkande, självreflektion och inre vishet.

I melankoli som sinnestillstånd går vi ofta in i oss själva, något som ängelns försjunkna kroppshållning signalerar. Den som vill gå in i det här konstverket på ett djupare plan har mycket kopplat till hermetisk filosofi att finna. Se bara till att balansera dina vätskor så du inte tappar bort dig i konstverket helt och hållet.