07 Jan 2017

Hermes Trismegistus och smaragdtavlan

Vem var egentligen Hermes Trismegistus och när levde han?

Lärorna går isär om vem mannen med smaragdtavlan egentligen var och när han levde. Vissa berättar att den legendariske Hermes Trismegistus var en filosof som föddes i Grekland någon gång mellan 300 f.kr. och 200 e.kr., och att han reste runt i den då kända världen till dess att han slutligen bosatte sig i Egypten. Där blev han en mycket känd alkemist, magiker och författare.

Andra säger att han föddes i Egypten 400 år före Moses, omkring 1700 f.kr, och att han var en egyptisk farao som så småningom [etterhvert] skulle bli upphöjd till guden Toth, då dåtidens lärde inte kunde förklara hans unika verk och kunskaper som något annat än att gudarna kommunicerade direkt genom honom. I det antika Egypten avbildades Toth som månguden. Hans kropp var en konungslig manskropp och huvudet fågeln ibis.

Det finns också läror som säger att Hermes Trismegistus var Moses, och ytterligare andra berättar [forteller] att Hermes förmodligen inte var en person utan en pseudonym för flera egyptiska författare.

Vilka verk tillskrivs Hermes Trismegistus?

De flesta läror berättar att Hermes Trismegistus skrev det antika Egyptens mest kända verk inom astrologi, teurgi (själens förening med det Kosmiska) och alkemi, och att han också skrev inom ämnen såsom medicin, kemi, konst, musik, retorik, magi och matematik. Namnet Trismegistus, som betyder den trefaldigt store, fick han då han nedtecknade [beskrev] Den gudomliga Pymander, vilket motsvarar [tillsvarer] grunderna i hermetismen . Det sägs också att han grundade en egyptisk mysterieskola, där dessa hemliga och heliga kunskaper lärdes ut till en grupp initierade.

I de så kallade hermetiska skrifterna, av vilka Den gudomliga Pymander är en, ingår även Toths bok och Smaragdtavlan som kanske de mest kända. Toths bok sägs vara skriven med hieroglyfer och under Alexander den stores tid förvarades den i en kista av rent guld längst in i det allra heligaste i de stora templet i Heliopolis. Endast [bare] de högst initierade hade nyckeln till kistan. Själva essensen i Toths bok handlar om hur människan kan höja sitt medvetande och regenereras, bland annat genom meditation.

Smaragdtavlan

Det berättas att Smaragdtavlan redogör för hur man [hvordan] framställer De vises sten. Det ämne som alkemisterna använde för att omvandla oädla metaller [ikke edle], såsom bly, till guld. Helt enkelt allegorier för utveckligen av människans medvetande [bevisthet], från omedveten – bly, till medveten och i kontakt med sin själ – guld. Smaragdtavlan berättar [forteller] följaktligen om slutmålet för de hermetiska lärorna – att omvandla och höja sitt medvetande till guld; det vill säga att nå illumination.

I dag är det ingen som vet om de hermetiska skrifterna finns kvar. Kanske stämmer det som legenden berättar att smaragdtavlan ligger gömd i ett valv på Giza-platån. Men ännu lever den store filosofen och författaren Hermes Trismegistus läror kvar. Stora delar av medeltidens såväl som den moderna alkemin bygger på Hermes Trismegistus skrifter, så även Rosenkors-Orden som har sina rötter i den mysterieskola som Hermes Trismegistus lär ha grundat.

Smaragdtavlan:

”Det som är nedan är såsom det som är ovan och det som är ovan är såsom det som är nedan, till utförandet av det Endas mirakel. Liksom allting har kommit från ett genom den Endes tanke, har alla ting fötts ur detta Enda genom anpassning. Dess fader far är solen, dess moder är månen. Den har burit vinden i sin mage. Jorden är dess näring. Den är all världens fulländningars fader. Dess kraft är obefläckad om den varit vänd mot jorden. Du ska avskilja jorden från elden, det förtunnade från det förtätade, på ett angenämt vel tilpassende sätt och med stort skarpsinne. Den stiger från jorden till himlen och sjunker åter till jorden och tar emot både den högre och den lägre kraften. Så ska du erhålla all världens beröm, och därför ska allt mörker fly från dig. Detta är hela kraftens starka kraft, eftersom den övervinner varje tunt ting och genomskär varje ting som är solitt. Så är världen skapad. Från detta ska de förunderliga anpassningarna komma, av vilka detta är måttet. Så har jag, Hermes Trismegistus, sagt, emedan jag har de tre delarna av världens filosofi. Det som jag har sagt om solens operation är fullständigt.”