08 Dec 2016

Ett Ljus i mörkret

Det är lätt att gripas av en viss ängslan när man hör om Mystikerns ansvar ”att bringa Ljuset åter till en förmörkad värld”. Vad är det som egentligen krävs av oss och vad är det för en börda som är lagd på våra skuldror?

En sådan tankegång är att uppfatta denna kosmiska lag på ett felaktigt sätt. Att bringa kunskapens ljus där okunskapens mörker råder är inte något tungt krävande arbete som något eller någon tvingar oss att utföra. Att sprida Ljus är ett resultat av personlig andlig utveckling. Ljusets egenskap är att utstråla och är ett gott tecken på inre utveckling är en naturlig uppriktig önskan om att kunna tjäna våra medmänniskor - att bringa Ljus. Det största fel vi kan begå är att hålla Ljuset tillbaka.Vår Orden har genom sekler och under skilda namn burit visdomen och kunskapen om vägen till det inre alltifrån de egyptiska, gnostiska och grekiska mysterieskolorna och fram till våra dagar. Detta visdomens flöde har under tidigare historiska perioder spelat många viktiga och skilda roller och på ett avgörande sätt ingripit i historiens gång, men alltid från en diskret position. Nu behövs vi åter för att bringa balans i en till synes samlad men mycket obalanserad värld. Detta visar på hur betydelsefullt vårt eget arbete i våra hem är, hur betydelsefulla våra utstrålningar av vibrationer om frid, mildhet och harmoni verkligen är. Också i dag är det mycket aktuellt med den bön som vi känner som Franciskus av Assisis bön om frid, vars rader börjar:

Låt mig bringa kärlek där hat råder.

Låt mig bringa förlåtelse där orätt begåtts.

Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.- detta bara några rader ur denna bön.

Vår Orden och dess struktur är ingen kamporganisation direkt ute på gator och torg men vi har ansvar för att i preventivt syfte sprida kunskapen om verkligheten till så många som möjligt vilket hindrar allt fler att bli offer och bärare av allt större våld, fysiskt såväl som psykiskt eller ekonomiskt.

Det är inte tal om att vara missionär, förkunnare eller profet. Det är tal om att vara ett gott exempel - ett föredöme - en människa som andra respekterar och aktar - en vän som aldrig sviker - en som hjälper utan att själv synas - en stötta för den trötte att stödja sig vid - en som alltid har ett värmande leende och ett gott råd att ge.

ETT LJUS I MÖRKRET.

Var inte ängslig utan gläd dig över att du har möjligheten att ge och dela med dig av ditt Ljus. Gläd dig, för du är privilegierad. Och så som du är glad - kommer andra känna glädje med dig. Förändringarna på det inre planet blir en realitet för de engagerade, de verkligt andliga sökarna och för dessa blir det Kungsvägen. Som naturen på många sätt har sina vattendelare så har också det inre andliga planet det.

Jag önskar verkligen att den andliga flitens lampor skall brinna rena och klara i allas hem i denna tid då vi väntar på Ljusets Återkomst. Ty väntan för en mystiker är inte ett passivt tillstånd, utan ett aktivt, genererande och emanerande tillstånd.

Djup Frid till er alla!