09 Jan 2015

Andlig Alkemi- Vägen till Känn dig Själv

Alla som studerat på mystikens stig ett tag, vet att Alkemi inte enbart handlar om att förvandla bly till guld. Det finns en materiell och en andlig sida av Alkemin, och båda delarna är nödvändiga för att alkemistens transformation ska kunna äga rum. Alkemin är sprungen ur Hermetismen, närmare bestämt Hermes Trismegistos Tabula Smaragdina. Detta verk, hävdar alkemisterna, innehåller allt man behöver veta för det Stora Arbetet.

Den andliga Alkemin läser vi om i Rosenkors-Ordens nionde Tempelgrad, men för de som har ögon att se med och öron att höra med, finns denna kunskap i varje människa. Den bild jag har bifogat är ur Musaeum Hermeticum (men färglagd av D.W. Hauck) och kallas VITRIOL, på grund av den begynnelsebokstäverna i den fras som står runt cirkeln: Visita Interiora Terra Rectificando Inuenies Occultum Lapidem. Besök det inre av jorden, genom reningen hittar du den gömda stenen. VITRIOL beskriver den alkemiska processen på det fysiska såväl som det andliga planet. På det inre planet handlar det om att omvandla (transmutera) det inre, så att själens lysande guld kan bli synligt. I de sju cirklarna mellan heptagrammets vinkelben finner vi ledtrådar till hur vi lyckas med detta. Processen har sju faser. De flesta av dessa faser gås igenom flera gånger innan den gömda stenen kan skapas.

Genom Calcination gör vi oss av med Egots begränsningar. Detta är en process, som pågår även i de andra stegen. Egot bjuder oss motstånd och hindrar oss att gå framåt. Genom de ”överlevnadstekniker” vi har lärt oss, säger Egot att det är bäst om allt förblir som det alltid varit. Att det är tryggast om vi håller fast vid det liv vi känner, istället för att ge oss ut på okänd mark. Calcination i den traditionella alkemin innebär att hetta upp ett ämne tills det inte finns annat än aska kvar - detsamma gäller i den andliga alkemin. Den del av Egot som hindrar oss och är ”sjukt” måste brännas bort i Elden, så att vårt sanna jag kan komma upp till ytan.

Vi frigör vårt undermedvetna genom Dissolution. Vi löser upp våra rädslor i det feminina Vattnets känsloflöde. Vårt Ego har fått oss att tro, att om vi visar vem vi verkligen är, kommer vi bli förödmjukade, bespottade och förkastade av andra människor. Genom att ta kontroll över våra känslor kan vi nå den inre kärnan i oss, där själens känslor finns: kärlek, sorg, ilska och glädje. Jämför dessa rena känslor med de mer mänskliga känslorna - avundsjuka, raseri, småaktighet, fruktan, tävlingslystnad och manipulation. Att känna är inte fult. Den Gudomliga kärleken omfattar alla känslor, och de känslor vi vanligtvis ser som dåliga ger oss erfarenheter som för oss framåt på Evolutionens Stig.

Genom Separation släpper vi taget om de begränsningar vi har lagt på oss själva. Vi dyker ner i jorden (vårt inre) och för att reflektera över vad som är viktigt i livet. Det maskulina intellektet hjälper oss att göra en storstädning av vårt inre, och vi slutar upp att ge energi till saker som inte är viktiga. Det är här vi gör insikter om vad vi lärt oss i relationer till andra och beslutar oss för att inte längre upprepa samma mönster. Vi lämnar det som håller oss tillbaka, bakom oss, utan fruktan.

Det finns ytterligare fyra steg i denna process: fortsättning kommer imorgon.

soror Claire B