Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

23 Aug 2016

Indvielse gennem spirituel praksis

Der findes mange beskrivelser af, hvad en indvielse er. Indvielsesbegrebet bruges tit til at beskrive udviklingsstadier hos mennesket. Indvielser bruges af mysterieskoler som Rosenkors-Ordenen som overgangsrite fra en grads undervisning til den næste. Indvielsen viser, hvad den søgende kommer til at møde i den næste grad. Indvielsen indeholder rituelle og symbolske handlinger, som taler sjælens sprog og derfor vækker den viden, den søgende sjæl har med sig i denne inkarnation.

17 Aug 2016

​Alt er vibrasjoner - The Music of the Spheres

Vibrasjonsdata spenner over et enormt spekter, men alle former for vibrasjoner tilhører samme energi. Se på skapelsen som «et endeløst tog» av vibrasjoner. Gjennom fysikken og kjemien lærte vi at kohesjon og attraksjon skapte tiltrekning, mens adhesjon ga en klebeeffekt og repulsjon ga frastøtning. Alle disse fire egenskaper skapes gjennom vibrasjoner. Gjennom Rosenkorstradisjonen hører vi om Åndeenergien, dens opphav, doble polaritet og vordan slike vibrasjoner når oss gjennom kosmos og universet. De gamle kabbalister http://www.amorc.no/arkiv/kabbala.htm beskrev disse vibrasjonene på en utrolig vakker og malerisk måte. Før begynnelsen var det bare Gud. Ingenting annet eksisterte, ikke engang ingenting. Men det Absolutte, Ayin , ønsket å se seg selv og eksistensen ble det store speil der Gud kunne oppfatte refleksjon av seg selv som Gud. Slik oppsto og slik er Skapelsen. Gud Er!.

11 Aug 2016

Tankar om tankar

Har du någon gång märkt att en tanke har avlösts av en annan tanke, som avlösts med en annan tanke med helt skilda innehåll? Som via en serie skeenden och händelser har fört dig antingen till en helt annan situation, annan plats eller ett helt annat inre tillstånd som du inte verkar ha haft någonting med att göra. Du har bara blivit styrd dithän tankarna slumpvis tycks ha velat ha dig.

01 Aug 2016

De fyra prövningarna - Michel Maier, Atlanta Fugiens, 1618

Den som inte söker, kommer troligen aldrig finna (Paracelsus 1493-1541)

Ibland känns det som om hel värld av antika symboler håller på att gå förlorad. Det som förr var vanligt förekommande symboler inom konsten, har förlorat i betydelse eller förståelse. Inom exempelvis den kristna konsten i kyrkor etc, var symbolerna förr avsedda att hjälpa människor, som inte kunde läsa, att minnas berättelser och budord ur Bibeln. Inom alkemin fanns ett symbolspråk som endast den invigde kunde förstå. Om vi jämför med de egyptiska hieroglyferna, där denna heliga skrifts betydelse gick förlorad och kunde återupptäckas först på 1800-talet, kan vi kanske ana vilken skatt som håller på att tappas bort för den moderne sökaren.

25 Jul 2016

Sjælspersonlighedens rejse sammen med dig

Rosen et symbol på din sjælspersonlighed. De fem kronblade repræsentere mennesket som form.

Der er mange veje, der fører til målet at være i permanent kontakt med sin sjælspersonlighed. Egentlig er det en forkert måde at udtrykke det på, for du er sjælspersonligheden, som er inkarneret og lever det liv, du har lige nu. Da jeg skrev om sjælspersonligheden i min sidste note, talte jeg om en orkan, hvor sjælspersonligheden sidder i orkanens øje, og personligheden er ude i den hvirvlende periferi.