Artikler til fordybning

Her deler vi nyheder, kommentarer, artikler og andet materiale, som kan have interesse for vores medlemmer og andre interesserede.

20 Mar 2015

Forårsjævndøgn

Ved Forårsjævndøgn markerer Rosenkorsere at et nyt Rosenkorsår tager sin begyndelse.

Traditionen beretter at Farao Thutmoses III samlede mangfoldigheden af mysterieskoler i det daværende Egypten i templet Akh Menu i tempelkomplekset Karnak i byen Luxor. På den baggrund dannedes en fælles mysterieskole som mange kender som "Det Store Hvide Broderskab". Farao Amenhoteph IV, som fødtes ca. 70 år senere og senere tog navneforandring til Aknaton, blev i en ung alder tilknyttet broderskabet. I år 1353 f. Kr. holdtes den første officielle ceremoni i det mystiske broderskab under farao Aknatons regering. Denne gamle egyptiske mysterieskole rummede en visdom og en lære som Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. i dag forvalter, forsvarer, forædler og formidler. Derfor føler mange Rosenkorsere af i dag en særlig tilknytning til Egypten og de gamle mysterieskoler og derfor regner Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. år 1353 f. Kr. som sit symbolske etableringsår.

06 Mar 2015

Fama Fraternitatis – et 400 år gammelt manifest som rommer en skatt for dagens åndelige søkere

Den 6.-8.mars arrangeres et Fama Fraternitatis-seminar ved Storlosjen i Onsala. Seminaret inngår i Academia Rosae Crucis – en seminarvirksomhet som videreformidler Rosenkors-Ordenens muntlige visdomstradisjon til Rosenkorsere i Skandinavia.

24 Feb 2015

Välj dina strider med omsorg

Det här är en populär fras inom föräldraterapin, men den är lika viktig för att uppnå ett tillfredsställande liv. Med den menas att tillvaron är fylld av tillfällen då man kan välja mellan att göra en stor sak av något eller att helt enkelt låta det vara, medveten om att det inte spelar någon större roll. Om du väljer dina strider med omsorg kommer du att vara långt mer effektiv när det gäller att vinna dem som verkligen betyder något.

12 Feb 2015

Den mystiska upplevelsen

När man talar om att man har haft en mystisk upplevelse, låter det för det moderna örat, som om något av övernaturlig art har manifesterat sig i det fysiska. För många kan det innebära spöken eller andar, medan för andra innebär det bara att någon betett sig konstigt – på ett mystiskt sätt. När en mystiker talar om den mystiska upplevelsen ska detta förstås som att något skett inom denne. I grunden är dessa upplevelser av det mystiska densamma – man menar något som inte enkelt låter sig förklaras.

03 Feb 2015

Detalj fra Kunraths Kosmiske Rose

Et av de mest berømte verk som handler om alkymi, stammer fra Heinrich Kunrath (1560-1605). Det heter Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (Amfiteater om den Evige Sannhet).