Storlogens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

05 Jun 2015

Gradsinnvielser ved Storlosjen den 6.-7. juni

Har en åndelig interesse først våknet i deg, er det ikke mulig å stenge døren til denne interessen igjen. Du står ut med at familie og venner kanskje sukker tungt over deg og mener du har mistet fotfestet eller fått en skrue løs. Eller du holder interessen for deg selv hvis ditt livsmiljø ikke rommer den toleranse som gjør det mulig åpent å utfolde seg og blomstre for den man er.

26 May 2015

Gnosis - vejen til indre erkendelse

Gnosticismen er en af søjlerne i Rosenkors-Ordenens lære. Mystikere udvikler deres livsfilosofi på baggrund af de erkendelser, de opnår igennem deres kontemplationer og meditationer. Den indre erkendelse kaldes gnosis. Det er en bevidsthed og en forståelse der opleves som direkte erfaring. Erfaringen kan omsættes til handling ude i verdenen.

12 May 2015

Filosofi - en av Rosenkors-Ordenens hjørnesteiner

Filosofi, det viktigste av alle fag, som tillater mennesket å tenke tanker, tanker som er større enn seg selv. Man kan danne seg indre bilder og oppfattelser av essensielle spørsmål, som gir grobunn for en dypere forståelse, gjennom studier av de gamle filosofers tankegods.

30 Apr 2015

Derfor bruger Rosenkors-Ordenen hellige rum

Hellige rum er hellige, fordi du gør dem hellige. Hellige rum giver dig mulighed for at opleve dig selv som en hel personlighed. En Rosenkorsers hellige rum kan se sådan ud. Klik på et af linkene. dansk / svensk / norsk. Find spørgsmålet, ”Hvorfor bruger Ordenen ritualer” og ”Hvordan ser et rosenkorstempel ud” og klik på det.

16 Apr 2015

Hermetismens gåta

Hermetismens tre grundpelare är alkemi, astrologi och teurgi. Det handlar om självutveckling förstås, medvetandets frigörelse från materien. Hermetismens skrifter menar att den materiella verkligheten är en återspeglingen av den andliga verkligheten och omvänt. Det innebär att materien i sig inte är något ont, utan allt är en del av Gud. Gud är överallt - i människan och i naturen. Det är mikrokosmos och makrokosmos, där makrokosmos är en reflektion av människans innersta natur (mikrokosmos). De båda reagerar med varandra, och det är genom interaktionen mellan den inre världen i människan och den yttre, i form av naturen, som vi kan lära känna oss själva.