18 Jul 2016

Tallkottkörteln – kroppens fabrik av "manna från himlen"

Inom komplementärmedicinen talas det mer och mer om vikten av att hålla tallkottkörteln i balans. Den anses vara en av människans viktigaste organ, och ny forskning visar att den som enda organ i kroppen är sammankopplad med kroppens samtliga celler. På sin tid menade filosofen René Descartes (1596 – 1650) att tallkottkörteln, som också kallas för det tredje ögat, var länken mellan själen och kroppen. Att den var själens säte och möjliggjorde kontakten med världssjälen.

Tallkottkörtelns som kroppens lampa

Redan i bibeln finner vi, om än i symboliska ordalag, texter om tallkottkörtelns funktion för människans välmående. Det talas om ”manna från himlen” och i Matteus-evangeliet 6:22 och 6:23 kan vi läsa om att hålla sitt öga ”ogrumlat”;

”Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret”.

”Manna från himlen” symboliserar de substanser som produceras av tallkottkörteln och det öga som ska hållas ogrumlat, är samma körtel.

Tallkottkörtelns funktion i vår kropp

Om vi ser på tallkottkörtelns funktion i kroppen, som förutom det tredje ögat också kallas för epifysen, så är den en av människokroppens så kallade endokrina körtlar. Våra endokrina körtlar insöndrar olika substanser till kroppen, till skillnad från våra exokrina körtlar, såsom svettkörtlarna, som utsöndrar substanser ut ur kroppen. Den konformade tallkottkörteln sitter i mitten av hjärnan och kan jämföras med en halv ärta eller ett riskorn i storlek. Skolmedicinskt är tallkottkörtelns uppgift bland annat att producera det viktiga hormonet melatonin. Melatonin är en kroppsegen antioxidant som bekämpar fria radikaler. Hormonet har också den essentiella uppgiften att reglera vår dygnsrytm, genom att göra oss sömniga, och anpassa kroppen till årstiderna. Det sägs också att balansen i tallkottkörteln påverkar vårt sätt att tänka.

Tallkottkörteln och det tredje ögat

I årtusenden har tallkottkörteln kallats för människans tredje öga, vårt inre öga, och märkligt nog påminner dess fysiologi mycket om ett öga. Den har en liknande struktur som ögats lins och har precis som ögat så kallade ljusreceptorer, med uppgift att mäta ljus. Det sägs att många av detta inre ögas funktioner i dag är bortglömda, men att de har använts långt tillbaka i människans historia.

Sedan tusentals år tillbaka har det tredje ögat kopplats samman med människans kontakt med den andliga världen. Vi hittar bevis för det, bland annat i de vediska skrifterna, där det tredje ögat är det sjätte chakrat. I det antika Egypten återfinner vi det som Horus öga och i forntidens Kina såsom det himmelska ögat. Lika vanlig är avbildningarna av tallkotten i religiösa och andliga sammanhang, såsom på Shivas stav, i Buddhas hår, på påvens kräkla och på Osiris stav.

Tallkottkörteln och DMT

Inom vissa kretsar talas det om att tallkottkörteln, förutom melatoninproduktionen, även tillverkar ett ämne som heter DMT, dimetyltryptamin. Det sägs att denna substans frigörs i samma ögonblick som vi föds och när vi tar vårt sista andetag. Vissa teorier pekar på att det även frigörs när vi drömmer, och när vi har nära döden-upplevelser. Dessutom menar man att tallkottkörteln också frigör DMT vid djup meditation, och att det är just detta ämne som skapar kontakten med vår själ, vår intuition och utanför tid- och rumperspektivet.

Är det tallkottkörtelns tillverkning av DMT och melatonin som bibeln, våra förfäder och Descartes syftade på när de lyfte fram körteln som själens säte; som länken mellan den jordiska kroppen och den andliga världen? Att en frisk tallkottkörtel, är ögat som för oss in i de osynliga världarna?

Hur bibehåller vi tallkottkörteln i balans

Hur håller vi då vår tallkottkörtel i balans, så att vi kan uppnå den eftersträvansvärda kontakten mellan kropp och själ som Descartes talade om, få det manna och ljus som bibeln berättar om och en balanserad melatonininsöndring som skapar lugna nätter med djup sömn?

Liksom samtliga körtlar i vår kropp, håller sig även tallkottkörteln frisk då vi lever ett liv i så stor balans och harmoni som möjligt. Då vi stressar bildar kroppen större mängder av stresshormoner, vilket gör att produktionen av övriga hormoner nedprioriteras. Aktiviteter som att meditera, yoga och vandra i naturen håller tallkottkörteln i balans. En annan viktig faktor är att i så stor utsträckning som möjligt undvika fluor, klor och andra gifter. Det har visat sig att toxiner av olika slag lagras i våra körtlar och att exempelvis fluor accumuleras i tallkottkörteln. Det gör den förkalkad och mindre aktiv. Att äta så mycket ekologiskt odlad mat som möjligt, filtrera dricksvattnet med en vattenrenare och använda en tandkräm utan fluor hjälper också att hålla tallkottkörteln frisk. På så sätt kan vi fortsätta att ta emot ”manna från himlen” och hålla vårt inre öga öppet för den andliga dimensionen