07 Aug 2019

Kabbalah i det nye testamentet

Når vi leser Kabbalah kjenner vi igjen fortellinger fra Gammel Testamentet, bl.a. legendene om Paradiset, Adam og Eva i Edens Hage og Merkabah fortellingen fra Esekiels bok om reisen til den usynlige verden - eller som kabbalistene kalte det til de 7 himler. Noen av disse fortellingene har et svært gammelt muntlig opphav som går tilbake før de ble skrevet ned i Mosebøkene, Kongebøkene og Krønikerne.

Langt færre av oss forbinder Kabbalah med det nye testamentet, mennesket Jesus og Mesteren Kristus. Men i dag vet vi at Jesus var kabbalist og samtidig Messias, en sjel sendt til jorden for å bringe håp og frelse til alle de som ønsker å ta imot.

Zohar og det nye testamentet

Zohars beskrivelser av universet og skapelsen bryter på enkelte områder med Gammel Testaments fremstilling i Mosebøkene. Dette har opp gjennom tidene skapt splid og konflikter mellom bokstavtro jøder og kabbalistene. Fremsynte kabbalister beslutter derfor å skjule Zohar 's hemmeligheter inne i kristendommens nye testamente fordi de visste at Toraen, templet og alle de hemmelige læresetningene ville bli ødelagt av krefter som betraktet Kabbalah som en trusler. I ettertid vet vi at dette også skjedde! I år 70 ble Tempelet brent og Jerusalem ødelagt, men gjennom å skjule Zohars lære i det nye testamentet, ble Zohars visdomsord og inspirasjon videreført opp gjennom tidene til nye generasjoner og folkeslag.

Hvor finnes vi så de kabbalistiske avtrykkene i det nye testamentet? For å søke svar skal vi legge ut på en liten kabbalistisk skattejakt i de 27 skriftene i det nye testamentet som på laveste abstraksjonsnivå i hovedsak handle om Jesu liv og den skjøre starten for den kristne kirke og de små menighetene spredt rundt Middelhavet og Lille Asia. Men vi skal også komme innom endetiden, og kampen mellom det gode og det onde, den nye himmel og nye jord.

Når vi sammenligner Zohar og det nye testamentet, finner vi felles nevnere og korrespondanser mellom mystikk og kristendom. Zohar kalles ikke uten grunn for Stråleglansens bok. Dette finner vi igjen i Daniels Bok (12:3) hvor vi kan lese: «De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid».

Veikartet og den store planen i Kabbalah er Livets Tre. Zohar beskriver hvordan Guds Lys emanerer men at det gradvis blir svakere på veien ned til oss i den materielle verden. Men Zohar skildrer også hvordan Livets Tre skal guide oss for å finne tilbake til Gud. I Johannes evangeliet kjenner vi dette igjen i beskrivelsen av at menneskene er som lysstråler fra Gud, men at lysstrålene blekes av tåke og ubevissthet slik at det blir vanskeligere for oss å se lyset. I den Lurianske Kabbalah fra 1500 tallet kjenner vi dette igjen i fortellingene om den u-perfekte skapelsesprosessen og plikten menneskene har i forhold til Toraens bud.

Paulus og Livets Tre

Beskrivelsen av Livets Tre, sefirotene i skapelsesprosessen og Guds aspekter og kvaliteter knyttet til Hans navn finner vi skult i Paulus brev til romerne (11: 33-36). Her leser vi (korrespondanser til sefirotene er angitt i parentes):

Vers 33

Å, dyp av rikdom (Keter – mottar lysets kraft fra Ain Sof)

og visdom (Chokhmah – første emanering av Guds visdom)

og kunnskap hos Gud! (Binah – skaper forståelse ut av visdom)

Hvor uransakelige hans dommer er, (Gevurah – symboliserer evig rettferdighet og ansvar)

hvor ufattelige hans veier! (Chesed – gir ubegrenset kjærlighet og nåde)

Vers 34

Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var hans rådgiver? (Tifaret – tilbyr mennesket broen til Messias og Guds kjærlighet)

Vers 35

Hvem ga ham noe først (Netzach - – formidler essensen knyttet til tenkning mellom det øvre og nedre astrale)

å han skulle få noe igjen? (Hod – formidler essensen knyttet til følelser mellom det øvre og nedre astrale)

Vers 36

For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. (Yesod – fundamentet for alt som kan skapes fra evighet til evighet)

Ham være ære i all evighet! Amen (Malkhut – ditt forbund og forening med Guds kjærlighet).

Slik er sefirotene, de 10 fasene i skaperprosessen og emaneringen av Guds Lys fra det umanifesterte til materien beskrevet i Paulus brev til romerne uten at Paulus benyttet typiske kabbalistiske fraser og begreper. Genialt beskrevet!

Johannes Åpenbaringen

Det andre eksemplet vi skal se på er mer dramatisk. Det er hentet fra Johannes Åpenbaringen. Overordnet kan Johannes Åpenbaringen deles i 2. Den første delen handler om de 7 innvielser mennesket må gjennom for å nå jordinkarnasjons mål og det nye Jerusalem. I den andre delen beskriver Johannes menneskehetens visjonen, dvs. hva som venter oss etter jordlivet når vi når frem til det nye Jerusalem. I vår Kabbalah finner vi igjen de syv innvielsene som syv påfølgende oppstigninger fra materien langs stiene på Livets Tre til de 7 laveste sephirotene. M.a.o. gjennom innvielsene i mysteriene bak sefirotene kan vi heve vår bevissthet til Chesed og derved står foran porten til det Gudommelige trigon (Atzilut i Yetzirah).

I den andre delen beskriver Johannes hvordan «Ånden kom over meg» og hva som møtte han når himmelen åpnet seg. Her finner vi en rekke maleriske og dramatiske skildringer bl.a. om livet i Guds høysal, tronene, englene som står nærmest Gud, de 4 merkelige skapninger, ofringen av Guds lam og om de 24 hvitkledde eldre som ser og vet alt. En svært lik skildring finner vi igjen i de kabbalistiske beskrivelsene av englehierarkiet og deres korrespondanser med skapelsens 10 kvalitet og sefirotene på Livets Tre. Innen Kabbalah er det serafene løve, okse, menneske og ørn som står nærmest Guds trone. Serafene tilsvarer Johannes Åpenbaringens beskrivelse av de 4 merkelige vesener. Men nærmest Gud står erkeengelen Metatron og i Kabbalah er legenden om denne lederen for erkeenglene hyllet inn i et mystisk slør som bl.a. skildrer at Metatron var inkarnert som profeten Enok som forsvant fra jorden uten å dø. I Pseudo-Dionysius Areopagitten klassifisering av engler omtales også Kjeruber og Troner som i vår Kabbalah knyttes til sefirotene Chokhmah og Binah og derved til Johannes åpenbaringen.

Avslutningsvis skal vi se nærmere på fortellingen om Jesu korsfestelse, lidelse og dør. Denne fortellingen er gjengitt på flere forskjellige måter i det nye testamentet og blandet med nyere forskning er dette i dag en myteomspunnet hendelse som ikke er basert på gjengitte øyenvitne skildringer. De 4 evangeliene og Paulus har, siden de skrev om Jesu liv og dør på helt forskjellig tidspunkter, ulike tilnærminger til Jesu vei opp Golgata og til selve korsfestelsen. Fortellingen om Jesu vandring på Golgata med korset korresponderer i Kabbalah med sti-klatringen, dvs. oppstigningen på Livets Tre. M.a.o. i Kabbalah er korsbæringen opp Golgata reintegrasjonen vei og korsfestelsen symbolet på at mennesket «korsfester sitt ego». Dvs. vi hever bevisstheten fra det profane, gjennom det astrale til en foreningen med Kristus i Tifaret.

Mange synes nok at det nye testamentet er mer utfordrende når det gjelder å dukke ned bak selve teksten og lignelsene for å få kontakt med den innvevde mystikken. Slik var det også på Jesu tid. Jesus delte Zohar 's hemmeligheter gjennom historier og lignelser, men uttalte at bare for sine nære disipler ville han snakke om mysteriene, til massene ville han kun tale i lignelser.

Kanskje du etter å ha sett litt på de omtalte eksemplene og knytet dette til dine egne erfaringer med Kabbalah blir inspirerte til å gå på egen skattejakt i det nye testamentet etter mystikken i Kabbalah? Et stalltips til skattekart er å lese Inger Schiøtt,2012, Bibelens skjulte sprog, 98 pp eller Helge Hognestad, 2016, Ny tid – Ny åndelighet, 303 pp.

Ønsker du å lese mer om Rosenkors-Ordenen AMORC? I våre selvstudiehefter som vi kaller monografier vil du finne spennende stoff om vår tidløs kunnskap nedarvet fra antikkens gamle mysterieskoler. Besøk også våre hjemmesider og fyldige arkiver på www.amorc.se/arkiv.htm, www.amorc.no/arkiv.htm eller www.amorc.dk/arkiv.htm for å lese mer om Kabbalah og dens tidløse mystikk.

Broder Inge