23 Jan 2015

Hvorfor ritualer?

En forklaring til hvorfor Storlosjens tempel i Onsala fylles med flere gradsinnvielses-kandidater enn det egentlig er plass til den 24.-25. januar 2015.

Rosenkors-filosofien formidles i hovedsak gjennom private studier sendt hjem til hvert enkelt medlem. Selv om Rosenkors-studiene betegnes som et praktisk studium, hører det til saken at skrevne ord er og forblir teoretisk kunnskap så lenge den studerende ikke omsetter kunnskapen i praksis. Det blir føde for hjernens intellekt. Viktig føde! Denne føden trenger vi for refleksjon og utvidelse av vår tankes horisont, men det er bare ett av stegene for å vokse i visdom og innsikt. Det finnes et nødvendig steg til.

Ifølge Rosenkors-filosofien behøver vi også føde til hjertets intelligens, det vil si kunnskap som formidles gjennom opplevelse og egen erfaring. For dette har Rosenkors-tradisjonen en rituell dimensjon: ritualer og innvielser fulle med dyp symbolikk.

Både innenfor mystikken og psykologien representerer symboler sjelens språk. Vårt eget indre uttrykker seg gjennom bilder og symboler. Rosenkors-templet med dets ritualer er et ytre uttrykk for dette indre språket, et språk som er universelt ettersom ikke symboler – fra et mystisk perspektiv – lar seg fange av dogmer eller ferdigtenkte svar. Det er deltageren, den som opplever, som setter rammen gjennom egen forståelse og tolkning. Formålet er imidlertid felles for alle tilstedeværende: inspirasjon til å heve bevisstheten til høyere lag enn den rent hverdagslige; en mulighet til å vinne innsikter gjennom nye perspektiver; erkjenne en berøring med en åndelig virkelighet som gir livet en dypere mening. Du får en forankring og en retning i din søken etter svarene på livets store spørsmål.

Deltagelse i ritualer er ikke bare en vandring i symbolenes verden, det er også en skjønnhetsopplevelse gjennom en struktur (=ritual) av harmoni, fred, stillhet og samvær med andre søkere som du. En gradsinnvielse markerer også en overgang fra en studiegrad til en annen og blir således en bekreftelse for deg selv at du har tatt enda et steg i den åndelig alkymiske prosess det innebærer å vandre på Rosenkors-stien.

Den 24.-25. januar samles kandidater fra alle de skandinaviske landene ved Storlosjen i Onsala for å motta innvielse i studiegradene som kalles Andre og Tredje Tempelgrad. 14 ritualoffiserer tjenestegjør i innvielsene. Offiserene gjør dette på frivillig basis, en tjeneste i nestekjærlighetens tegn. Utover kandidater og ritualoffiserene deltar også gradsvitner (medlemmer som tidligere har mottatt innvielsene).

Storlosjen sender alle gode tanker til dere som holder på å forberede dere for deltagelse denne helgen. Ha en god reise og varmt velkommen!