17 Dec 2017

Advent

Allerførst skal nævnes, at Rosenkors Traditionen ikke indeholder nogen specifik holdning til Adventstiden, men da denne tid indeholder en masse lys og kærlighed, vil jeg alligevel forsøge, at komme med nogle personlige betragtninger. I den Traditionelle Martinist Orden (TMO), der arbejder med den vestlige esoteriske tradition og dermed også den Kristne Mystik, omtales den indstrømning af lys der er specielt for tiden omkring Advent og Julen. TMO arbejder under Rosenkors-Ordenens beskyttelse.

Adventslyset: For den som søger lyset er Adventstiden en særlig tid. Adventslyset kommer for at fylde alt med klarhed i den dybeste nat. Jorden har gjort sig ganske tom, den har trukket livet ind i sig. Alle planterigets safter har trukket sig tilbage og forbereder sig igen på at modtage de kosmiske/guddommelige kræfter.

Den første Advent: I den første Adventstid skal mennesket gøre sig til redskab for tjeneste og kærlighed. Han skal se med det indre øje og lytte til den Indre Mester. Han længes efter oplysning og kosmisk bevidsthed. Højtidens indvielse er: ”Jeg vier mig til kærlighedens åndstjeneste”. Tankerne rettes mod den kommende Kosmiske-/Kristos-bevidsthed.

Den anden Advent: Mennesket begynder at søge og føler ved sin søgen, at han alene intet formår. Således forbereder han sit hjerte, så det Kosmiske/Guddommelige Lys kan trænge ind og fortrænge mørket.

Den tredje Advent: Mennesket søger den sande virkelighed, som ligger i det åndelige. Nøglen til den åndelige erkendelse ligger i Karma’s og AMRA’s love. Stilhedens stemme siger: ”Jeg vil ikke gøre nogen noget ondt. Jeg vil tilgive og udvise bamhjertighed.”

Den fjerde Advent: Mennesket har fundet vejen og bereder sig til at betræde denne. For at kunne gå vejen, må mennesket beherske sit jordiske legeme, kun da kan det Kosmiske-/Kristos-lys træde ind i hjertet. Bestræbelserne i denne tid er, at synliggøre Lyset gennem egne holdninger og handlinger. Vi er alle bærere af det evige åndsrige.

Personligt føler jeg denne tid, som en tid hvor menneskerne kommer nærmere hinanden. Vi fyldes med kærlighed og tilgivelse, fordi vi alle bevidst eller ubevidst føler dette lys. Reflekter over Adventslyset og føl hvordan hjertet fyldes med stråleglans.

Frater John Bent