22 Jan 2019

De jødiske mysterier

Det hebraiske ordet Kabbalah betyr både å ta imot men også tradisjon. Dette kan vi jo se på som å ta imot en tradisjon. Derfor omtaler vi en av retningene innen Kabbalah som tradisjonell og autentisk. Tidsmessig referere dette seg til blomstringstiden for de jødiske mysterier gjenfortalt gjennom generasjoner tilbake til gammeltestamentet. Mystikk og mystiske erfaringer har vært en del av jødedommen siden de tidligste dagene. Torah inneholder mange historier om mystiske erfaringer, fra besøk av engler til profetiske drømmer og visjoner. Talmud beskriver bl.a. sjelenes eksistens og når den tar bolig i kroppen. 

Litterært fremstår Kabbalah i dag som  en samling av esoterisk litteratur nedskrevet oppgjennom middelalderen i Spania og Syd-Frankrike. Her foregikk det studier som gjennom dypdykk i bibelske tekster forsøkte å finne forbindelsene og stiene som hadde potensiale i å forløse kosmisk energi gjennom meditasjon, kontemplasjon og påkallelse YHVH som mange av oss benevner Gud. For kabbalister betyr arbeide gjennom kontemplasjon og meditasjon å søke «tankens kraft», men noen kabbalister fokuserte mere på bruk av ritualer og faste. Dette skulle etter tradisjonen hjelpe å fri menneskene fra verdslige [profane] aktiviteter for derved bedre kunne dyrke det åndelige livet. De fleste retningene inne Kabbalah benytter hebraisk språk og symbolikk for tolkning og egen bearbeidelse av overlevert kunnskap  for at adepten skal kunne heve bevisstheten.

Kabbalah oppstod ikke i et vakuum og legenden forteller at både Abraham, Isak, Jakob og Moses bidro til den opprinnelige Kabbalah. I en av disse fortellingene ber Moses om å få se Hans ansikt. Hvor på Gud svarte at Moses bare kunne få se hans bakside. Jamfør denne vegenden med Pink Floyd’s «Dark side of the Moon» og med at astrologien gjennom desennier har vist at  vi fra jorden kun kan se «baksiden av månen». I Kabbalah er månen vår mundane korrespodanse med Yesod. Yesod beskrives i Zohar som skapelsesprosessen laveste astrale plan.  Fortellingen om at Gud bare tilbød Moses å få se hans bakhode bilde gjør gammeltestamentes beskrivelser av hvor krevende det er for oss mennesker fult ut å forstå Gud.

Viser Gud seg i den profane verden? Svaret på dette er et ubetinget ja. Et av ytterpunketen her er legenden som gjengir diskusjonen mellom ateisten Bertrand Russell og Gud. Bertrand Russell anklaget Gud for ikke å gi tydelige bevis på sin eksistens. Hvoretter Gud svarte «Så du ikke soloppgangen. Eller når Gud presenterte seg for Moses og sier «Jeg Er» (2. Mos.3.11-15) hvor denne gang en usynlig Gud lovet å ta jødene tilbake fra fangenskap i Egypt. Mange kaller dette Gudskraften.

Når det gelder skapelsen slik denne er beskrevet i 1. Mosebok, går Kabbalah lengre i å konkretisere prosessen enn det Bibelen beskriver.  I Kabbalah får vi høre at Adam og Eva var de to første sjelene som steg ned fra den opprinnelige Adam, Adam Kadmon, som ikke er en person men ifølge autentisk Kabbalah skaperverkets øverste verden hevet over Atziluth. Blant kabbalister verserer det flere varianter om fallet til Adam og Eva fra Edens hage. Bl.a. mener enkelte mestere at faller neppe var ned til vår fysiske verden (Malkuth i Asiah) men til den psykiske verden (Yetzirah). Tilholdsstedet for våre bilder, drømmer og fantasier. Spennende, kanskje møter vi en natt Adam og Eva i våre dype drømmer.

I år 586 tvang  babylonerne jødene ut fra Jerusalem og rev templet. Nasjonalsymbolet bygget av kong Solomon til ære for Paktens Ark. Paradoksalt føret dette imidlertid til en ny æra for jødene autentisk Kabbalah. For det var her Profeten Esekiels mottok visjonen Merkabah. Beskrivelsen av Esekiels reise til den usynlige verden - eller som kabbalister kalte til de 7 himler.  Her beskrives den unge presten Esekiels reise i himmelvognen som åpenbarte seg gjennom en enorm storm. Den skinnende vognen hadde 3 dimensjonale hjul som var dekket med øyne og ble ledsaget av 4 engler tilhørende kjerubene, vokterne av Paktens Ark. 

Forvisningen av jødene til Babylon løste også opp mange ortodokse bånd i den opprinnelige Kabbalah. Dette ser vi tydelig da jødene i 538 kom tilbake til det som på hebraisk omtales om Eretz Yisrael - Det lovede land - men nå inn i en samfunnsform med mindre styringsstruktur og samfunnsmessige hierarkier. Noe som helt opp til nyere tid har skap grobunn for uoverensstemmelser mellom det etablerte presteskap og deres forventninger til  hegemoni satt opp mot mer vestlig orientere miljøer som så dette annerledes.

Men de jødiske mysteriene levde videre. Etter hvert også på trykk i. bl. Sefer Yetzirah, men fortsatt mest som muntlig overlevering blant innvidde kabbalister. La oss derfor avslutningsvis vende tilbake til Moses møte med Gud hvor han uttrykte ønske om å se Hans ansikt «Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa Gud, «for et menneske kan ikke se meg og leve.  Men se, her er et sted tett ved meg. Still deg der på klippen! Når du ser meg gå forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften men jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan du og ingen andre  se.» (Fritt gjengitt etter Andre Mosebok 33.20-23). Kontempler over at vi mennesker vel fortsatt står i klippekløften og derved får et begrenset innblikk i hva som skjer på utsiden av kløften.

Dette med det skjulte ansikt finner vi igjen i en rekke kabbalistiske fortellinger som sier at mennesket aldri kan se Guds ansikt, bar delvis eller i profil. Mine egne tanker om dette er at noen aspekter ved Kether, skapelses prosessens 0-punkt vil alltid være skjult for meg slik som månen. Dette mysterium er for meg som en ikke-vendbar tavle. Siden som vender mot meg viser oss kun baksiden. Den som velger å snu tavlen må dø. Slik er det!

Ønsker du å lese mer om de jødiske mysterier? I våre selvstudiehefter som vi kaller monografier vil du finne spennende stoff om Kabbalah og knytningene til jødiske  tradisjoner og deres ritualer. Besøk også våre hjemmesider og fyldige arkiver på  www.amorc.se/arkiv.htm, www.amorc.no/arkiv.htm eller www.amorc.dk/arkiv.htm for å lese mer om Kabbalah og vår  innholdsrike tradisjon.

Broder Inge