Svenska sidor   Danske sider  

Verden efter 2012

 

Hvor lenge skal vi sitte og se på at vår verden bryter sammen under presset av egoisme og grådighet? Vi vet alle at det ikke kan gå i lengden, men vi lar det skje. Vi venter alle på at noen skal stoppe galskapen. Noen andre.

Hvor er du og jeg i alt dette? Tilskuere, offere eller aktører? Hvis alle venter på alle andre, da må du og jeg sette i gang. For vi kan ikke vente lenger, vi må heve stemmen nå. Kanskje er vår stemme sterkere enn vi tror. Kanskje er det mange der ute som blir med. Kanskje er dette det som skal til for å starte det hele: En bevisstgjørende bølge som bare øker i styrke…

Hvor begynner vi? Ikke på den ytre veien, med kamprop og politisk diskusjon. Det har ikke hjulpet, det har vi prøvd lenge nok. La oss ta den indre veien. Den som går gjennom våre innerste ønsker og dypeste lengsler, den som fører oss mot vår indre visjon.

Denne veien tar utgangspunkt i enkeltmennesket, får oss til å spørre mer enn å påpeke, lytte mer enn å tale. Den får fram det beste i oss, sider i oss selv vi kan bygge en framtid på.

Denne veien vil vi utvikle i Framtidsrommet sammen med så mange vi bare kan få med, innenfor og utenfor vår Orden. En indre vei mot en framtid der vi har klart å komme forbi egoismen og grådigheten. Vi hopper over den politiske diskusjonen om hvordan komme dit, vi er der allerede. Dermed kan vi fokusere på visjonen som hver av oss bærer på og hvordan en slik framtid arter seg.

Veien går gjennom dialog mellom mennesker. Gjennom å bli bevisst hvilken kraft og hvilken sannhet som sitter i våre lengsler. Gjennom å forstå at vi alle er i samme båt – dine lengsler er like viktige som mine. Ved å lytte på dine tør jeg sette ord på mine. I stedet for store ord fokuserer vi på de små, ja de aller minste. De som uttrykker lengselen og sjelsenergien i hver av oss.

Vårt prosjekt er å skape et rom for de små ordene, så de ikke forsvinner i hverdagsstøyen.  Framtidsrommet har vi kalt det, fordi vi her vil lytte inn i oss selv for å sette ord på den framtiden vi ønsker oss.

Mens havene tømmes for fisk, statskassene for penger og finansnæringen for tillit, begynner vi i den andre enden – i vårt eget indre for å bygge en framtid på varige verdier. Er vi heldige når vi fram før alt er tomt rundt oss. Derfor står vi på nå! Vi er tross alt noen milliarder mennesker som har alt å vinne på dette.

.

 

  Ett svar til “Verden efter 2012”

  1. Yes.
    «Det engagerede Rosenkors».

 Legg igjen et svar

(Må angis! Blir vist - bare fornavn er ok.)

(Må angis, men blir ikke vist noe sted!)

© 2011 Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Red      Login